POJEO (V)UK MAGARCA! KAKO JE VLADA KS DOVELA MLADE U OBMANU

pojeo (v)uk magarca! kako je vlada ks dovela mlade u obmanu

Vremenski obuhvat između dva poziva (2022 i 2023) je nevjerovatnih 15 mjeseci, što je u odnosu na javne pozive prethodnih godina duži period. S tim u vezi, kao i zbog činjenice ukidanja kriterija prebivališta u trajanju od minimalno 3 godine u KS kao i ukidanja limita kupoprodajne cijene nekretnine moglo se pretpostaviti da će broj aplikanata biti mnogo veći u odnosu na broj prijava na prošlogodišnjim javnim pozivima. Zašto Vlada to nije predvidjela/analizirala u skladu s navedenim? Ili je nesposobna da to predvidi, ili namjerno to nije željela. Jasno je svakome bilo da će broj aplikanata biti veći.

  • Vlada KS ovakvim javnim pozivom te izdvojenim sredstvima od 5,5 miliona KM nije kreirala ambijent za ostanak mladih u BiH jer ovim javnim pozivom koji je odobrila, te namjenom da se podijele sredstva u iznosu od 4.800 KM svim aplikantima sa konačne liste je dovela mlade u obmanu i diskriminatoran položaj u odnosu na javne pozive unazad 7 godina – navode predstavnici mladih.

Uvidom u ranije javne pozive kao i konačne liste za dodjelu sredstava po istima ustanovljeno je sljedeće:

  • 2023. godine na čelu s ministrom Bojanom Bošnjakom planira po kandidatu (njih 1141) isplatiti 4.800 KM. Budžet za 2023. godinu je iznosio 1.438.896.538 KM. Vremski okvir javnog poziva je bio 15 mjeseci. Kupoprodajna cijena nekretnine bez limita.
  • 2022. godine na čelu sa ministrom Enverom Hadžiahmetovićem je po kandidatu (njih 511) isplaćeno 10.000 KM. Budžet za 2022. godinu je iznosio 1.220.787.840 KM. Vremski okvir javnog poziva je bio od 9 mjeseci. Kupoprodajna cijena nekretnine max 180.000 KM.
  • 2021. godine na čelu sa ministrom Enverom Hadžiahmetovićem je po kandidatu (njih 864) isplaćeno 10.000 KM (8,64 miliona KM). Budžet KS za 2021. godinu je iznosio 974.200.500 KM. Vremenski okvir javnog poziva je bio 16 mjeseci. Kupoprodajna cijena nekretnine max 150.000 KM.
  • 2020. godine na čelu sa ministrom Farukom Kapidžićem je po kandidatu (njih 276) isplaćeno 7.000 KM. Budžet KS za 2020. godinu je iznosio 1.114.597.584 KM i time je 0,17% budžeta isplaćeno za ovu namjenu. Vremenski okvir javnog poziva je bio 11 mjeseci. Kupoprodajna cijena nekretnine max 100.000 KM.
  • 2019. godine na čelu sa ministrom Damirom Filipovićem je po kandidatu (njih 461) isplaćeno 10.000 KM. Budžet KS za 2019. godinu je iznosio 941.762.186 KM. Vremenski okvir javnog poziva je bio 12 mjeseci. Kupoprodajna cijena nekretnine bez limita.
pojeo (v)uk magarca! kako je vlada ks dovela mlade u obmanu
POJEO (V)UK MAGARCA! KAKO JE VLADA KS DOVELA MLADE U OBMANU
  • 2018. godine na čelu sa ministrom Čedomirom Lukićem je po kandidatu (njih 330) isplaćeno 10.000 KM. Budžet KS za 2018. godinu je iznosio 769.080.000 KM. Vremenski okvir javnog poziva je bio 16,5 mjeseci. Kupoprodajna cijena nekretnine bez limita.

Stvar je principa, da li Vlada KS želi obmanuti mlade ili ne? Kakvu poruku time šalju mladima? Kakvu poruku šalju onima koji će 2024. godine ili sljedeće godine prijaviti se na ovakav vid javnog poziva? Mladi su očito ovoj Vladi teret, jer od mladih ne dobijaju ništa, samo su „trošak““ , objašnjavaju predstavnici mladih, te nastavljaju;

  • Kanton Sarajevo treba da bude generator pozitivnih promjena i primjer drugim kantonima. Umjesto da se pozitivno posmatra činjenica da se na javni poziv prijavilo više od 1000 mladih koji žele da ostanu u KS, u BiH, koji to garantuju ugovorom na 5 godina, Vlada se povlači, i umjesto da  poveća iznos subvencije u odnosu na protekle godine kako je i obećano i od ministra i od trenutnog premijera Nihada Uka, Vlada donosi odluku o isplati najmanjeg iznosa unazad godinama. Ovdje je narušen ambijent pravne i društvene sigurnosti. Norma mora biti poticajna, a ne destruktivna. Umjesto da u startu kažete – svi koji zadovoljavaju dobiće subvenciju, u suprotnom premijer potencira priču – 500 neka ostane, a svi ostali kandidati s konačne liste su nebitni, jer ne brinemo za njih, neka sreću potraže negdje drugo. Iz Vlade KS čujemo da novca nema. Budžetom za 2024. godinu predviđeno je 600 miliona KM za plate budžetskim korisnicima što je dakle 40% budžeta, 100 miliona KM za subvencije javnim preduzećima, 75 miliona KM za otplate kredita dok je za ovaj javni poziv planirano 0,5 miliona KM. Da li je moguće da od 600 miliona KM zaduženja nisu predviđena adekvatna sredstva za mlade? Da li je moguće da u budžetu od 1,5 mrd KM nema niti 1% za rješavanje stambenog pitanja mladih?

Objava premijera Uka od 5. oktobra 2023.  glasi : „I ove godine KS će subvencionirati kupovinu stanova za mlade. Uskoro raspisujemo javni poziv kojim je planirana subvencija u visini od 5,5 miliona KM. Razmotrit ćemo opciju povećanja pojedinačne subvencije koja je do sada iznosila 10.000 KM.“ – premijeru, obmanuli ste nas.

Premijeru, mi ne tražimo izgovore, međusobne optužbe članova vlade ili opravdanja jer vlada je jednoglasno glasala za kriterije i jednoglasno odredila linearni iznos za dodjelu sredstava, pa stoga preuzmite odgovornost da ispoštujete svoje kriterije i da odredite iznos koji je dostojan mladog čovjeka koji po prvi put rješava svoje stambeno pitanje jer novca u budžetu ima.

  • Mi, 1.300 mladih kandidata i porodica koji su se odazvali na ovaj javni poziv  smo kupovinom stanova  u KS uplatili više stotina hiljada poreza na nekretninu, više od 1 milion KM notarskh troškova, 130.000 KM na sudske takse te 325.000KM za procjenu nekretnine.

The post POJEO (V)UK MAGARCA! KAKO JE VLADA KS DOVELA MLADE U OBMANU first appeared on Hayat.ba.

hayat.ba

drugi upravo čitaju