PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV TROJICE KOMANDIRA BIVŠE VRS ZBOG RATNIH ZLOČINA U TRAVNIKU I SKENDER-VAKUFU

podignuta optužnica protiv trojice komandira bivše vrs zbog ratnih zločina u travniku i skender-vakufu

  • PEULIĆ BOŠKA,  rođenog 1947. godine u opštini Prnjavor, državljanina BiH i Republike Srbije,
  • ĐURIĆ PETRA zvanog „Keruša“, rođenog 1954. godine u opštini Kneževo, državljanina BiH, i
  • PEULIĆ DAVORA, rođenog 1970. godine u Ljubljani, Republika Slovenija, državljanina BiH.

Optuženi se terete da su, za vrijeme rata i oružanog sukoba,  u periodu od početka mjeseca maja do kraja mjeseca oktobra 1992. godine, u svojstvu: optuženi Peulić Boško, komandanta Krajiškog korpusa, Đurić Petar, komandira jedinice Vojne policije VRS-a  i Peulić Davor, komandira centra veze VRS-a, postupali suprotno odredbama Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima i Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata.

Prema navodima optužnice, optuženi Peulić Boško, tereti se da  je znao za zločin koji su počinili njemu podređeni pripadnici, ubistvo trinaest ratnih zarobljenika – pripadnika HVO-a Travnik na platou Galica, planina Vlašić, opština Travnik, dana 15.05.1992. godine,  te da je kao nadređeno i odgovorno lice za bezbjednost tih civila i ratnih zarobljenika, propustio poduzeti nužne i razumne mjere da spriječi ubistva i nečovječna postupanja, niti da njemu podređene počinioce tih ubistava kazni.

Oni se terete da su zajedno u svojstvu komandanta i komandira vojske, sudjelovali u nezakonitom zatvaranju i nečovječnom postupanju prema zatvorenim civilima i ratnim zarobljenicima u improvizovanom zatvoru – podrumskim prostorijama PTT-a Skender Vakuf, držeći ih u nehumanim uslovima, nad kojima su počinili mučenje, zlostavljanje, premlaćivanje, nanošenja fizičkih i psihičkih ozljeda, mučenje na izrazito ponižavajuće načine, što je rezultiralo trajnim i teškim fizičkim i psihičkim ozljedama kod većeg broja zatvorenih osoba.

Optuženi se terete da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ, u vezi sa krivičnim djelom ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. istog Zakona.

Navode optužnice Tužilaštvo BiH će dokazivati pozivanjem 67 svjedoka i prilaganjem oko 186 dokaznih materijala.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

hayat.ba

drugi upravo čitaju