Udruženje Mapa kulture je u potrazi za volonterom/praktikantom (remote) – Udruženje mreža za izgradnju mira

Udruženje Mapa kulture je u potrazi za volonterom/praktikantom (remote) na poljima:
– social media marketinga*
– video montazer**
– web administrator***
– dopisnici***
* poznavanje osnova social media marketinga
** poznavanje osnova video editinga
***poznavanje WordPress platforme

Volonteri/praktikanti nakon završenog angažmana od udruženja Mapa kulture će dobiti Preporuku i Potvrdu o volontiranju/praksi na datim poslovima kao i druge benefite.

Volonteri/praktikanti će imati obavezu 7 sati u sedmici raditi od kuće. O svojim aktivnostima će voditi evidenciju i dnevnik aktivnosti.

Vaše prijave šaljite na mapakulture@gmail.com

www.mreza-mira.net

drugi upravo čitaju