Ljubuškić pozvala na sutrašnji Sajam zapošljavanja: Samo zajednički možemo smanjiti nezaposlenost

Kako bi povezali nezaposlene osobe sa poslodavcima, Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, sa partnerima, 31. maja u sarajevskom Domu mladih Centra Skenderija organizira 15. sajam zapošljavanja pod motom „Prilika za sve – Turizmom do novih radnih mjesta“.

V.d. direktorice  “Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Edina Ljubuškić u razgovoru za Fenu kaže da postoji solidna zainteresovanost poslodavaca za učešće na sajmu, jer su svjesni da im se na taj način omogućava prilika da dođu do potencijalnih kandidata za upražnjena radna mjesta, kao i sopstvenu promociju.

– Nezaposlene osobe su također zaintresovane za ovakav vid aktivnosti, jer im sajam pruža priliku za stupanje u direktni kontakt sa poslodavcima. Sajam zapošljavanja je redovna aktivnost Službe i održava se svake godine veoma uspješno. Kratka pauza se desila tokom pandemije, ali ove godine nastavljamo – kazala je Ljubuškić, te podsjetila da je na evidenciji Službe trenutno 53.420 nezaposlenih osoba.

Ljubuškić je polovinom maja potpisala Memorandum o saradnji u organiziranju sajma  sa partnerima –  predstavnicima Općine Novi Grad, Turističke zajednice KS i Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Pored ponude slobodnih radnih mjesta, kako je navela, kod velikog broja poslodavaca koji će učestvovati na ovogodišnjem sajmu, oko 60 poslodavaca, zainteresirani će imati priliku da posjete i štand JU “Služba za zapošljavanje KS” gdje će se moći informisati o aktuelnim programima za podsticanje zapošljavanja, samozapošljavanja, obukama, dokvalifikaciji i prekvalifikaciji.

–  Željela bih pozvati što veći broj nezaposlenih osoba i zainteresovanih strana, generalno,  da prisustvuju sajmu i učestvuju u planiranim panel diskusijama, na veoma aktuelne i zanimljive teme, jer ćemo samo zajednički doći do željenih rezultata i pozitivnih kretanja kada je smanjenje nezaposlenosti u pitanju – kazala je v.d. direktorice Službe za zapošljavanje KS Edina Ljubuškić.

Naglasila je da je potreban pogroman trud i jasno definisana strategija svih društvenih aktera koji mogu uticati, kako bi se poboljšali uslovi rada i života, jer je to jedini način da radno sposobne osobe zadržimo u BiH.

– Uslovi rada koji su osobama ponuđeni u regiji i inostranstvu su motiv zbog kojeg se nezaposlene osobe sa naše evidencije odlučuju na odlazak. Nerijetko zaposlene osobe daju otkaze na poslovima, kako bi išli na sezonske poslove u regiju ili inostranstvo – ističe Ljubuškić te napominje  da i Služba sufinansira sezonsko upošljavanje osoba po Programu javnih radova u Kantonu Sarajevo po kojem se realizuje angažovanje ugroženih kategorija nezaposlenih osoba, na period do dva mjeseca, u svrhu izvršavanja poslova od šireg društvenog interesa.

Ljubuškić naglašava da  nezaposlene osobe većinom nisu zadovoljne radnim uslovima koje poslodavci nude, te, stoga, prilike za zaposlenje traže u regiji i inostranstvu.

– Došli smo u apsurdnu situaciju da je na evidencijama prijavljen veliki broj ljudi raznih struka i sa različitim radnim iskustvima, ali poslodavci koji nude radna mjesta imaju problem sa zainteresovanošću nezaposlenih osoba i popunjavanjem istih. Potrebna je dublja analiza situacije i preuzimanje odgovornosti različitih strana, kako bi se moglo kvalitetno pristupiti rješavanju problema. ‘Služba za zapošljavanje KS’ provodi mnoštvo mjera kojima pokušava smanjiti stopu nezaposlenosti. Naime, trenutno je aktuelno više programa kojima su obuhvaćene različite skupine nezapsolenih osoba: pripravnici (javni i realni sektor), pripadnici porodica šehida i poginulih boraca, osobe koje imaju status neza poslene osobe preko 7 godina, osobe koje imaju preko 40 i 50 godina, medicinske sestre, doktori medicine – istalnula je v.d. direktorice “Službe za zapošljavanje KS”.

Dodaje i da je  izuzetno veliki iznos sredstava na raspolaganju poslodavcima kao podrška u novim zapošljavanjima, s akcentom na poboljšanje radnih uslova koje oni nude.

– Od prepreka za zapošljavanje koje sam prethodno navela, svakako su tu još i neadekvatna sistemska podrška ženama u radno aktivnoj dobi kada je čuvanje djece i briga o starijima u pitanju, jer u našem društvu, još uvijek tradicionalno, ta uloga pripada ženama, te radni aranžmani čije se odredbe ne poštuju… Apatija je generalno prisutna među nezaposlenim osobama i moraju se iznaći načini kako osobe motivisati i zadržati u BiH – zaključila je Ljubuškić u razgovoru za Fenu.

Javno.ba / FENA

biznis.ba

drugi upravo čitaju