GIZ Office Sarajevo – Medicinska / Pedijatrijska sestra/tehničar – Udruženje mreža za izgradnju mira

TRIPLE WIN PROJEKAT – POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU STRUČNOG MEDICINSKOG OSOBLJA ZAINTERESIRANOG ZA RAD U STRUCI U SR NJEMAČKOJ
Rok za prijave za novi krug intervjua je 24.03. 2023. godine

Ako ste kvalificirana medicinska sestra ili tehničar, a zainteresirani ste za rad u SR Njemačkoj, Triple Win projekat Vam pruža mogućnost sigurnog i asistiranog pronalaska poslodavaca, te kompletnu podršku vašem odlasku i boravku tokom prve godine u Njemačkoj. Za kandidate koji ne posjeduju znanje njemačkog jezika, projekat obezbjeđuje besplatne kurseve jezika do zahtijevanog nivoa znanja i polaganje ispita za B1 nivo. Osim toga, projekat vam daje i podršku pri potpisivanju ugovora sa odabranim poslodavcem prije vašeg odlaska u Njemačku, dobijanju vize, prevozu i smještaju u Njemačkoj u toku prve godine, te vam stoji na raspolaganju i savjetuje vas tokom vaše prve godine boravka u Njemačkoj. Projekat također pomaže pri nostifikaciji diplome, koju finansiraju poslodavci.

Projekat Triple Win se provodi na osnovu Sporazuma o postupku, izboru i posredovanju pri zapošljavanju medicinskog osoblja zaključenog između Savezne agencije za rad SR Njemačke (BA) i Agencije za rad i zapošljavanje BiH (ARZ), a u skladu sa članom 18. Zakona o boravku u vezi sa članom 30. Pravilnika o zapošljavanju. 

Svi zainteresirani kandidati koji se žele prijaviti za posredovanje preko Triple Win projekta, mogu se prijaviti tokom cijele godine.

Prvi ovogodišnji krug intervjua je zakazan za peroid 17.04.-21.04. 2023. godine. Ukoliko se želite prijaviti za ovaj krug intervjua, krajnji rok za prijave je 24.03. 2023. godine. Prijave koje budu pristigle nakon ovog roka će biti uzete u obzir za idući krug intervjua.

Tačni termini i lokacije održavanja intervjua će biti objavljeni naknadno, na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH.


Ko se može prijaviti:

Na poziv za intervjue mogu se prijaviti samo medicinske sestre/tehničari ili pedijatrijske sestre/tehničari. 

Kandidatkinje i kandidati moraju:

 • Posjedovati državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • Imati stalno prebivalište u Bosni i Hercegovini
 • Posjedovati dokaz o završenoj medicinskoj školi u Bosni i Hercegovini za medicinsku sestru/tehničara minimalno IV stepen – opšti smjer ili pedijatrijska sestra/tehničar
 • Dokaz stručne spreme je obavezan
 • Radno iskustvo od minimalno šest mjeseci u zadnje četiri godine ili dvije godine radnog iskustva u zadnjih sedam godina

Ukoliko ispunjavate sve navedene uslove, projekat vam obezbjeđuje besplatan kurs njemačkog jezika do B1 nivoa, kao i besplatno polaganje B1 certifikata na Goethe-Institutu, te novčane bonuse i prevod dokumentacije.Kandidati sa završenim obrazovanjem u drugim državama bivše Jugoslavije nakon 1991. godine treba da prilože i rješenje o priznavanju strane diplome, koje donose nadležna ministarstva u Bosni i Hercegovini. 
Prijave  se mogu podnijeti u nadležnim službama za zapošljavanje, ili u Agenciji za rad i zapošljavanje BiH.
Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • Propratno pismo i biografiju (CV), po mogućnosti na njemačkom jeziku, sa podacima o obrazovanju, stručnom znanju i iskustvu (obrazac za biografiju dostupan na web stranici): http://arz.gov.ba/nezaposleni/default.aspx?id=550&langTag=bs-BA ;
 • Zahtjev/prijava na njemačkom jeziku (obrazac dostupan na web stranici): http://arz.gov.ba/nezaposleni/default.aspx?id=550&langTag=bs-BA ;  
 • Diplomu o redovno završenom srednjem stručnom obrazovanju (ovjerena kopije); 
 • Svjedočanstva za sva četiri razreda srednje škole (ovjerene kopije); 
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu (ovjerena kopija); 
 • Po potrebi: rješenje o priznavanju strane školske diplome (od nadležnog Ministarstva u Bosni i Hercegovini); 
 • Izjava o saglasnosti za raspolaganje ličnim podacima ovjerena kod nadležnog organa (obrazac dostupan na web stranici): http://arz.gov.ba/nezaposleni/default.aspx?id=550&langTag=bsBA ; 
 • Kandidati koji posjeduju dokaz o znanju njemačkog jezika (certifikat, učenička knjižica, diploma i sl.) mogu ovjerene kopije dostaviti u prilogu potrebne dokumentacije;

Druge srodne grupe zanimanja, kao npr. pomoćnici u zdravstvenoj njezi, babice, fizioterapeuti i sl., kao i prekvalifikacije ne uzimaju se obzir za posredovanje preko Triple Win projekta. Projekat također ne posreduje ni zapošljavanje doktora medicinskih nauka iz Bosne i Hercegovine.
Šta možete očekivati od Triple Win projekta:
Dva do tri puta godišnje održavaju se intervjui sa potencijalnim kandidatima. Cilj intervjua je da se utvrde lične i stručne kvalifikacije kandidata. Ukoliko kandidat bude odabran, projekat Triple Win će omogućiti: 

 • Bonus od 500€ za sve kandidate u projektu Triple Win koji polože B1 ispit iz prvog pokušaja;
 • Bonus od 500€ za sve kandidate u projektu Triple Win koji imaju B1 certifikat, ne stariji od 6 mjeseci;
 • Refundacija troškova prevoda dokumenatacije neophodne za priznavanje stručnih kvalifikacija, kao i troškove ovjere tih dokumenata u Ambasadi SR Njemačke;
 • Besplatan kurs njemačkog jezika i polaganje B1 ispita; 
 • Kurs stručne spreme, koji za cilj ima usklađivanje stručnog znanja sa njemačkim sistemom medicinske njege, radi lakšeg početka rada;
 • Obuku s ciljem lakše adaptacije – neophodno početno znanje o životu i radu u SR Njemačkoj, te opšte informacije o njemačkoj kulturi i društvu, administrativnim zahtjevima i procesima;
 • Posredovanje u pronalaženju provjerenih poslodavaca na nivou cijele SR Njemačke;
 • Posredovanje pri zaključivanju radnog odnosa u SR Njemačkoj, pod istim uslovima kao i za njemačke državljane;
 • Podrška pri zahtjevu za vizu;
 • Podrška pri nostrifikaciji diplome;
 • Podršku pri integraciji u SR Njemačkoj tokom prve godine rada;

Tokom prve godine boravka u SR Njemačkoj osoblje Triple Win projekta nastavlja sa praćenjem integracije i rada kandidata, te pružanjem podrške prema individualnim potrebama kandidata. Ta podrška podrazumijeva pomoć sa boravišnim i radnim dozvolama, nostrifikacijom diploma, smještajem, te drugim pitanjima vezano za boravak i rad u Njemačkoj. Pomoć u procesu nostrifikacije diplome pruža poslodavac u saradnji sa GIZ-om. Do nostrifikacije diplome medicinsko osoblje može raditi u svojstvu pomoćnog medicinskog osoblja, te tako uz podršku poslodavca stiče praktično iskustvo i stručna znanja za polaganje ispita radi nostrifikacije diplome, što je uslov za odobrenje produženja zaposlenja na njemačkom tržištu rada. Po završetku procesa nostrifikacije poslodavac će uskladiti platni razred kandidata kao stručne osobe.  
Posredovanje pri zapošljavanju, obuka i priprema, te podrška tokom integracije su u potpunosti besplatni.
Opšte informacije o projektu
Projekat Triple Win se u Bosni i Hercegovini provodi na osnovu Sporazuma o postupku, izboru i posredovanju pri zapošljavanju medicinskog osoblja zaključenog između Savezne agencije za rad SR Njemačke (BA) i Agencije za rad i zapošljavanje BiH (ARZ) (Član 18. Zakona o boravku u vezi sa članom 30. Pravilnika o zapošljavanju).
Cilj projekta je posredovanje pri zapošljavanju medicinskog osoblja iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj.Za izbor i posredovanje pri zapošljavanju u Njemačkoj nadležni su Centrala za rad sa strancima i stručno posredovanje (Zentrale Auslands und Fachvermittlung – ZAV), Savezna agencija za rad SR Njemačke (BA), a u Bosni i Hercegovini Agencija za rad i zapošljavanje BiH (ARZ).
Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru saradnje sa Saveznom agencijom za rad SR Nejmačke (BA), pruža podršku partnerskoj organizaciji u Bosni i Hercegovini tj. Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, obezbjeđuje stručnu i jezičku pripremu medicinskog osoblja, kao i podršku pri integraciji u Njemačkoj. Centrala za rad sa strancima i stručno posredovanje (ZAV), kao posebno odjeljenje Savezne agencija za rad SR Njemačke(BA), provodi postupak izdavanja odobrenja za zapošljavanje na Njemačkom tržištu rada.
Od 2013. godine, od kada je projekat pokrenut, pa do danas, pri zapošljavanju je usješno posredovano preko 800 kvalifikovanih medicinskih sestara/tehničara u SR Njemačkoj. 
Za dodatne informacije kandidati se mogu obratiti savjetniku za zapošljavanje u nadležnoj službi za zapošljavanje, ili pogledati na linku http://www.arz.gov.ba/nezaposleni/default.aspx?id=550&langTag=bs-BAte na adresama:
Agencija za rad i zapošljavanje BiH (ARZ)
Đoke Mazalića 3, 71 000 Sarajevo, Tel 033 560 340, 033 550 295
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Projekat Triple Win, Splitska 7, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel 033 444 868 Kontakt osoba: Emir Comor: emir.comor@giz.de

Lokacija: Njemačka (Rad iz firme)

Broj izvršilaca: 50

Datum objave: 20.02.2023.

Trajanje oglasa: 30 dana (ističe 22.03.2023.)

mojposao.ba

www.mreza-mira.net

drugi upravo čitaju