Bečarević i načelnici općina potpisali sporazume vrijedne 8,1 milion KM

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Almir Bečarević danas je s načelnicima devet općina potpisao sporazume o programu utroška sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada.

Vrijednost sporazuma je veća od osam miliona KM, a sredstva su namijenjena za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže na području općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići, Vogošća, Ilijaš i Trnovo.

Bečarević je kazao da projekti imaju za cilj poboljšanje snabdijevanja vodom, smanjenje gubitaka vode, rekonstrukciju kanalizacione mreže i bolju odvodnju otpadnih voda na području KS.

– Zahtjeva za podrškom je bilo više, jer općine imaju dosta kapitalnih projekata, ali nastojali smo u koordinaciji s općinama izdvojiti 8.167.179 KM. Općine su odredile prioritete, a Vlada KS je svojom podrškom oplemenila projekte – istakao je Bečarević.

Načelnici općina kazali su da će projektima rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže građanima pomoći da imaju kvalitetniji i bolji život.

U općini Trnovo sredstva od 400.000 KM biće usmjerena za izgradnja vodovoda Pandurica-Proskok. Nastavak izgradnje vodovoda Pandurica-Šiljak podržat će sa 36.424 KM, a nastavak izgradnje centralnog vodovoda MZ Trnovo sa 257.300 KM. Ukupno će općina Trnovo za ove namjene dobiti 693.792 KM.

Općina Ilijaš će ukupno za predložene projekte dobiti 750.000 KM. Za izvođenje radova na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacione mreže u dijelu obuhvata RP Banovac, za povećanje kapaciteta pitke vode u vodovodnom sistemu MZ Kamenica sa izvorišta “JAZIĆ”, kao i za nastavak izgradnje dijela primarnog gradskog vodovoda u naselju Bioča.

Prema općini Vogošća biće usmjereno 955.000 KM i to za vodosnabdijevanje naselja Poturovići i Ljubinja, odnosno za rekonstrukciju primarne i sekundarne mreže i za vodosnabdijevanje gornjih zona naselja Krivoglavci i Svrake.

Prema potrebama općine Ilidža, ukupno je izdvojeno 1.200.000 KM za izgradnju dijela vodovodne mreže u naseljima Kamenolom i Mitrići, za nastavak gradnja fekalnog kolektora Rakovica, za nastavak gradnje separatne kanalizacione mreže u naselju Butmir, te za nastavak gradnje separatne kanalizacione mreže u naselju Osijek u ulici Hendekuša.

Općina Novo Sarajevo će na ime svojih predloženih projekata dobiti 1.039.000 KM, i to za izgradnju kanalizacionih i vodovodnih mreža u ulici Gornji Velešići i za nastavak gradnje vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Petra Sinana Šaina.

Izmještanje dijela trase kolektora kanalizacione mreže buduće saobraćajnice i transverzala (lokalitet Bare/potok Sušica) u općini Centar bit će uplaćeno 700.000 KM, a za nastavak rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kranjčevićeva izdvojit će se 256.000 KM.

Izgradnja sekundarnih vodova fekalnog kolektora na području Općine Hadžići, te spajanje na glavni kolektor od Ministarstva će biti podržano sa 400.000 KM. Za vodosnabdjevanje naselja Pazarić usmjerit će se 200.000 KM, a za nastavak gradnje vodovodnog sistema za gornji dio naselja Bare 223.387 KM.

U općini Stari Grad izgradnja separatne kanalizacione mreže i izmještanje vodovodnih instalacija u dijelu ulice Paje biće sufinansirano sa 450.000 KM, a 250.000 KM namijenjeno je za rekonstrukciju separatne kanalizacione mreže u ulici Mačkareva.

U općini Novi Grad 1.050.000 KM sredstava će biti utrošeno za izgradnju sistema vodosnabdijevanja u obuhvatu RP “Bojnik – Dobroševići” u zoni rezervoara Donji Mihaljevići, za gradnju dovodnog cjevovoda u ulici Butilska te za nastavak gradnje vodovodne mreže cjevovoda DN100 i DN150 u dijelu ulice 14. jun i dijelu ulice Ahatovička.

U tom smislu je načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić naveo da će kroz dva projekta vodosnabdijevanja i širenja distributivne mreže u MZ Dobroševići, više od 1.000 građana imati gradsku vodu u svojim kućama.

(Javno.ba)

biznis.ba

drugi upravo čitaju