Vlada FBiH: Inicijativa za zabranu izvoza ogrjevnog drveta i peleta

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, prihvatila inicijativu za donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvoza iz Bosne i Hercegovine ogrjevnog drveta i peleta do 31. decembra 2022.

Vlada FBiH je uputila inicijativu Vijeću ministara BiH da zaduži Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 15 dana od usvajanja ove inicijative, pripremi i uputi Vijeću ministara BiH na razmatranje i odlučivanje Odluku o privremenoj zabrani izvoza iz BiH ogrjevnog drveta i peleta do 31. decembra 2022., uz uslov da ta odluka neće imati negativne efekte za BiH u smislu naknade štete po već zaključenim/važećim ugovorima za izvoz, odnosno da se ne odnosi na važeće zaključene ugovore do dana stupanja na snagu.

U obrazloženju inicijative je navedeno da je pravni osnov za donošenje odluke sadržan u Zakonu o vanjskotrgovinskoj politici BiH, kojim je propisano da Vijeće ministara BiH može, u skladu sa obavezama iz trgovinskih sporazuma, zabraniti izvoz, uvoz ili prevoz određenih roba preko BiH ili propisati uslove prema kojima takve robe mogu biti uvezene, izvezene ili prevezene u tranzitu da bi se spriječilo ugrožavanje ljudskih života, zdravlja i okoliša.

Istaknuto je i da je, prateći odnose ponude i potražnje, kao i kretanje cijene ogrjevnog drveta i peleta, konstatirano da je u BiH zbog povećane potražnje na svjetskom tržištu došlo do značajnog povećanja izvoza. Također, situacija na tržištu ogrjevnog drveta i peleta u Bosni i Hercegovini je dostigla zabrinjavajući nivo i traži hitnu reakciju s ciljem stabiliziranja domaćeg tržišta.

Naime, mnogi bosanskohercegovački proizvodači i prometnici izvoze ogrjevno drvo i pelet u kvotama u visini od 90 posto, a pojedina društva čak izvoze 100 posto svoje proizvodnje. Zbog takvog postupanja postoji opravdana bojazan da tih proizvoda neće biti u dovoljnoj količini za potrebe bh. tržišta.

Stoga je cilj zaštita domaćeg tržišta, potreba stanovništva i osiguravanje dovoljne količine ogrjeva za sezonu koja slijedi, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, na današnjoj telefonski održanoj hitnoj sjednici prihvatila je inicijativu da se do kraja ove godine zabrani izvoz ogrjevnog drveta i peleta iz Bosne i Hercegovine.

– Prateći odnose ponude i potražnje, kao i kretanje cijena ogrjevnog drveta i peleta, u BiH je zbog povećane potražnje na svjetskom tržistu došlo do značajnog povećanja izvoza. Stoga je situacija na tržištu ogrjevnog drveta i peleta u našoj zemlji dostigla zabrinjavajući nivo. Na evropskom tržištu evidentna je nestašica ogrijevnog drveta i peleta, kojoj je od 2020. godine doprinijela i pandemija koronavirusa. Dodatni pritisak izazvan je i trenutnom nemogućnošću da se ovi proizvodi nabavljaju iz Ruske Federacije i Ukrajine, koji su globalno njihovi najveći izvoznici. Kako bismo mogli zadovoljiti potrebe našeg stanovništva i zaštititi ih od posljedičnih poskupljenja ogrijevnog drveta i peleta potrebna je hitna reakcija – izjavio je federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović.

Kako je obrazložio, mnogi bosanskohercegovački proizvođači i prometnici izvoze ogrjevno drvo i pelet u kvotama u visini od 90 posto, a pojedini čak i 100 posto svoje proizvodnje.

– Zbog toga postoji opravdana bojazan da ovih proizvoda neće biti u dovoljnoj količini za potrebe bosanskohercegovačkog tržišta. Ilustracije radi, u 2017. godini iz BiH je izvezeno skoro 94,3 miliona kilograma peleta u vrijednosti nešto većoj od 25,2 miliona KM, u 2018. izvezeno je nešto više od 82 miliona kilograma u vrijednosti skoro 24,4 miliona KM, 2019. godine skoro 70 miliona kilograma za oko 21,3 miliona KM. Tokom 2020. izvezli smo iz BiH skoro 61 milion kilograma za 17,2 miliona KM, prošle godine skoro 75,7 miliona kilograma za nešto više od 22 miliona KM, a u prvom kvartalu ove godine iz BiH je izvezeno gotovo 25,9 miliona kilograma za više od 9,5 miliona KM. Evidentan je značajan porast izvoza i tržište BiH suočeno je sa velikim skokom cijena, koje su se u prošloj godini samo za pelet kretale od 300 do 400 KM po toni, a sada su dostigle cijenu od 600 KM po toni i više. Takve cijene dovode građane u vrlo nezavidan položaj. Naša obaveza je da zaštitimo potrošače i domaće tržište, te za potrebe stanovništva osiguramo dovoljne količine drveta za ogrijev i peleta za sezonu koja sljedi – potcrtao je ministar Vujanović.

Inače, zbog nestašica ogrijevnog drveta i peleta reagirale su i pojedine zemje iz našeg okruženja. Tako je Vlada Srbije 26. maja ove godine donjela oduku kojom je na 60 dana zabranila izvoza drvnih asortimenata.

Zaključkom Vlade Federacije BiH inicirano je da se zaduži Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 15 dana od usvajanja ove inicijative, da uputi Vijeću ministara BiH odluku o privremenoj zabrani izvoza iz BiH ogrjevnog drveta i peleta do 31. decembra ove godine. Uvjet je da ta odluka neće imati negativne efekte za BiH u smislu naknade štete po već zaključenim i važećim ugovorima za izvoz, odnosno da se sačini tako da se ne odnosi na važeće zaključene ugovore do dana stupanja na snagu ove odluke.

 

Javno.ba / FENA

biznis.ba

drugi upravo čitaju