STRUČNI/A SARADNIK/CA U PROGRAMU JAČANJA PORODICA – Udruženje mreža za izgradnju mira

Lokacija: Mostar

Prepoznajući važnost biološke porodice u rastu i razvoj djece, ali i uvažavajući različite teškoće sa kojima se porodice u našoj zemlji suočavaju, SOS KDI u BiH godinama implementira Program jačanja porodica. Svrha ovog Programa je da se djeci, koja su pod rizikom da izgube staranje svojih porodica, omogući da nastave život sa svojim roditeljima.

Direktno radeći sa porodicama i zajednicama, stručni/a saradnik/ca u programu jačanja porodica im pomaže da ojačaju svoje snage i efikasno brinu i zaštite svoju djecu. Stručni/a saradnik/ca u programu jačanja porodica odgovoran/na je za proces vođenja slučaja te za planiranje i implementiranje aktivnosti koje su predviđene razvojnim planovima porodica. Po potrebi vrši savjetodavni rad sa članovima porodice. Posreduje u dobivanju usluga za korisnike unutar programa SOS Dječijih sela BIH i u zajednici.

 • Vrši sveobuhvatnu procjenu djece i porodica u suradnji sa multidisciplinarnim timom, koristeći različite resurse i tehnike/metode socijalnog rada za identifikaciju potreba i snaga kao i za definiranje potrebnih usluga
 • Priprema planove razvoja porodice (roditelja i djece), uz aktivno učešće roditelja/staratelja, djece i multidisciplinarnog tima
 • Organizira, osigurava i koordinira pružanje usluga djeci i porodici u partnerstvu s drugim pružateljima usluga i u skladu s razvojnim planom porodice (RPP)
 • Dokumentira na odgovarajući način sve aktivnosti koje se provode u fazama vođenja slučaja u dosjeu porodice
 • Održava redovne kontakte s djetetom i porodicom u toku realizacije kroz razvojnog plana: telefonske pozive, kućne posjete i sastanke u prostorijama programa
 • Izrađuje programe edukativnih i zagovaračkih aktivnosti za članove porodica učesnika u projektu, ali i porodica i djece iz zajednice
 • Izrađuje plan individualnog savjetovanja za djecu i/ili roditelje
 • Učestvuje u pripremi promotivnog i edukativnog materijala za djecu, roditelje, profesionalce
 • Učestvuje u godišnjem procesu planiranja i izvještavanja o Projektu
 • Organizira izlete i posjete kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama
 • Pridržava se i promovira Politike zaštite djece, Kodeksa ponašanja i postupaka izvještavanja i reagiranja u SOS-u
 • Minimalno 240 ECTS bodova (iz oblasti: psihologija, pedagogija, socijalni rad i sl)
 • Snažan interes za rad s djecom i mladima
 • Iskustvo u savjetodavnom radu (grupnom i individualnom)
 • Osnovno poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poznavanje rada na računaru
 • Odlično poznavanje standarda, pravnih pitanja, dešavanja u području socijalne brige a naročito djece i mladih
 • Dobro poznavanje zakonske regulative i funkcionisanja socijalnog sektora u BiH

Oglas ostaje otvoren do 18.06.2023 godine. Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: [email protected]

ili

na adresu SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju: STRUČNI/A SARADNIK/CA U PROGRAMU JAČANJA PORODICA“.

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice: https://sos-ds.ba/postani-dio-tima/ Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor. Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.

www.mreza-mira.net

drugi upravo čitaju