POZIV ZA PRIJAVE ZA STRUČNI KONSULTANTSKI ANGAŽMAN TERENSKI ISTRAŽIVAČ_CA ZA  GRADIŠKU – PRODUŽEN ROK – Udruženje mreža za izgradnju mira

Udruženje Mreža za izgradnju mira, u okviru implementacije projekta Snaga objavljuje poziv fizičkim licima za dostavljanje prijava u svrhu provođenja istraživanja „Participativno mapiranje socio-ekonomskih razvojnih potreba lokalnih zajednica i analiza njihove usklađenosti sa lokalnim razvojnim strategijama i planovima u BiH“ i „Podaci u svrsi razvoja“. Više informacija o istraživanjima možete pronaći na web stranici https://snagalokalnog.ba/socio-ekonomske-potrebe-lokalnih-zajednica-u-bosni-i-hercegovini/

U svrhu prikupljanja, obrade i analize niza kvalitativnih i kvantitativnih podataka, te pisanja izvještaja i pripreme analitičkih izvještaja i materijala, pozivamo stručnjake na konsultantski angažman iz sljedećih oblasti:

Opis poslova i broj angažovanih osoba:

2. Terenski istraživač_ica, 1 osoba

3. Terenski istraživač_ica treba biti lociran u Gradišci  4.

Rok za prijave: 03.04.2023

Zadaci:

 • Priprema prijedloga osoba za intervju u lokalnoj zajednici u skladu sa uputama
 • Provedba 20 polu-struktuiranih intervju u lokalnoj zajednici u skladu sa uputama i pripremljenim pitanjima
 • Dostavljanje audio snimaka intervjua
 • Promocija ankete u lokalnoj zajednici

Pristup radu:

 • Na osnovu metodologije istraživanja i dostavljenih uputa, koju razvija voditeljica istraživanja, terenski istraživači_ce trebaju provesti intervjue koji su relevantni za istraživanje i u skladu sa uputama,
 • Terenski istraživači_ce će biti u konstantnoj komunikaciji s voditeljicom istraživanja povodom provedbe istraživanja,
 • Kvalitativni istraživači_ce obavezni su da se pridržavaju uputa, rokova, te da zadatke provode profesionalno, s integritetom poštujući ostale uključene u aktivnosti.

Potrebno iskustvo, znanje i vještine:

 • Terenski istraživači trebaju biti iz sljedećih lokalnih zajednica gdje će se provesti istraživanje: Fojnica, Žepče, Gradiška ili Posušje
 • Najmanje 5 godina iskustva u provedbi intervjua (kao istraživači/ce ili novinari)
 • Poželjno poznavanje UN ciljeva održivog razvoja, lokalnog ekonomskog razvoja, i prethodno iskustvo u ovoj oblasti i/ili dubinsko tematsko poznavanje jednog od UN ciljeva održivog razvoja,
 • Odlične analitičke vještine,
 • Izvrsne vještine pisane i verbalne komunikacije,
 • Poštivanje vremenskih okvira i izvršavanje zadataka u zadatim rokovima.

UPUTE ZA PRIJAVE

Molimo da vašu prijavu s CV/biografijom dostavite putem elektronskog obrazca: https://www.surveymonkey.com/r/Konsultanti

Za pitanja i pojašnjenja možete kontaktirati voditeljicu istraživanja putem emaila na elma.demir@mreza-mira.net ili pozivom na telefon 062 469 613.

www.mreza-mira.net

drugi upravo čitaju