OVO JE KURVINGRAD: Znate li gdje se nalazi i kako je dobio ime?

Srednjovjekovni grad Koprijan, poznat i pod imenom Kurvingrad, nalazi se 11 km južno od Niša, na obronku planine Seličevice iznad Južne Morave.

Podignut je na temeljima rimskog i vizantijskog utvrđenja. Iz natpisa koji je pronađen u građevinskom materijalu koji su Turci donijeli u Nišku tvrđavu zna se da je grad sazidao Nenad, sin kaznaca Bogdana 1372. Kako je Koprijan imao tri kapije, kameni blok sa uklesanim natpisom stajao je, vjerovatno, iznad jedne od njih.

Bio je zaštićen masivnm bedemom visine do 10 m. Imao je pet kula, a donžon se nalazio pored glavne kapije u sjeveroistočnom uglu bedema. Sa svih strana grad je opasan jarkom.

U unutrašnjosti je bila velika cisterna čiji su ostaci vidljivi. U naselju ispod grada pronađeni su, prilikom arheoloških iskopavanja 1933. temelji crkve građene u moravskom stilu. Pod u narteksu crkve bio je od grubog mozaika, a u ostalim dijelovima izveden je od naizmjenično složenih pločica bijelog mermera i zelenog kamena, dimenzija 20×20 cm.

Položaj utvrđenja na brijegu iznad Južne Morave jasno ukazuje na njegovu važnu stratešku ulogu u zaštiti puta koji se pružao duž riječne doline ka sjeveru.

Koprijan je, u vrijeme borbi za turski prijesto 1413. zauzeo i razorio sultan Musa. Poslije njegovog poraza, sultan Mehmed je grad vratio despotu Stefanu Lazareviću.

Putopisac Ami Bue pominje u prvoj polovini XIX vijeka ruševine Kurvinhana.

Život grada protekao je omeđen opsadama. Vjeruje se da vulgaran naziv grada potiče iz vremena u kome je izvjesna nemoralna dama iz gradskog naselja, prilikom opsade neosvojivog utvrđenja, noću dok su svi spavali navela stražu da otvori kapije grada ili je sama to učinila.

Po drugoj legendi, koja se još življe održala u svijesti naroda grad je pripadao carici, a grad se Kurvin nazvao otud što je carica zavela sveštenika iz crkve ispod grada. Da bi se lakše susretali naredila je da se razapne platno od grada do crkve po kome je prelazila.

OVO JE KURVINGRAD: Znate li gdje se nalazi i kako je dobio ime? Express.

express.ba

drugi upravo čitaju