Javni poziv za dostavljanje ponuda agencijama – kompanijama koje se bave promocijom – Udruženje mreža za izgradnju mira

Udruženje mreža za izgradnju mira, radi ukazanih potreba objavljuje

Javni poziv za dostavljanje ponuda agencijama – kompanijama koje se bave promocijom

Usluge su potrebne do kraja mjeseca septembra 2023.godine, po mogućnosti i ranije, a uključuju:

  • Plan kampanje
  • Pripremu i izradu kratkog videa – do 60 sekundi, u saradnji sa projektnim osobljem,
  • Plan promocije i promociju videa putem online portala
  • Pripremu i dizajn mogućih pisanih materijala i njihovu promociju (članci)
  • Promociju putem drugih sredatava koja su u posjedu mreže (facebook, instagram, LinkedIn i sl)
  • Plan mogućeg promotivnog gostovanja gostovanja u TV programu

Cilj kampanje je:

  • Promovisati rezultate Sveobuhvatne studije o stanju filantropije u BiH,
  • Promovisati filantropske inicijative u BiH i motivisati druge da se pridruže,
  • Povećati interes filantropa i filantropkinja, kao i kompanija – u ulaganje u zajednicu i filantropske inicijative

Okvirni budžet za ovu vrstu usluge iznosi 6 000 KM, bez uključenog PDV.

Ponuda treba da sadržava prethodne reference, okvirni prijedlog kampanje, cijene za svaku od usluga – pojedinačno i zbirno, sa posebno iskazanim PDV.

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 13.9.2023. godine, do 14:00 h, putem emaila: info.lro@snagalokalnog.ba , putem kojeg je moguće postaviti i pitanja vezana za Javni poziv.

www.mreza-mira.net

drugi upravo čitaju