FERK donio Poslovnik o radu i nekoliko pravilnika

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na današnjoj je redovitoj sjednici donijela Poslovnik o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim se uređuju osnovne procedure i postupci FERK-a te Pravilnik o rješavanju žalbi i sporova, kojim se uređuju način komuniciranja FERK-a i stranaka, postupak koji FERK provodi po žalbama, te postupak rješavanja sporova pred FERK-om.

Također, donesen je i Pravilnik o javnim raspravama koji propisuje javan i transparentan postupak organiziranja i provođenja javnih rasprava u postupcima koje FERK provodi, te Pravilnik o regulatornim naknadama kojim FERK propisuje način obračuna regulatornih naknada imateljima FERK-ovih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, iznos naknade za imatelja dozvole za rad Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju i iznose jednokratnih naknada kojima se pokreću postupci pred FERK-om.

Nastavak je to intenzivnih aktivnosti nakon stupanja na snagu novih zakona iz energetskog sektora prema kojima je FERK dužan da uskladi svoj rad i akte s odredbama tih zakona, saopćeno je iz te regulatorne komisije.

U tom smislu, FERK je donio i Nacrt pravilnika o zaštiti povjerljivih informacija o kojemu će biti provedena opća rasprava 12. decembra ove godine u Mostaru, u prostorijama FERK-a, s početkom u 10 sati, kao i Nacrt Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva s terminom opće rasprave 12. decembra ove godine u 11 sati. Zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu podnositi pisane komentare na spomenute nacrte na adresu FERK-a Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu kontakt@ferk.ba do 15. decembra 2023. godine do 12 sati.

Na redovitoj sjednici doneseno je rješenje kojim se podnositelju zahtjeva „ECCO ENERGY“, vlasnika Vlatka Malića izdaje dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE, te rješenje kojim se podnositelju zahtjeva „HIFA-OIL” d.o.o. Tešanj izdaje Dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a.

Po zahtjevu za izmjenu i dopunu dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „GRAND 99“ d.o.o. Travnik FERK je donio Zaključak kojim se predmetni zahtjev odbacuje jer nema uvjeta za pokretanje postupka.

Po zahtjevima za stjecanje statusa kvalificiranog proizvođača FERK je donio rješenja za TTTŠ „GORICIANA“ d.o.o. Matuzići, Doboj Jug, Solarna elektrana „Džamel“ vlasnika Roše Dževada iz Tešnja, SD „MB-Solar“ vlasnika Bajrića Midheta iz Zavidovića i „Grand 99“ d.o.o. Travnik.

U postupak opće rasprave upućeni su nacrti dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije podnositelja zahtjeva Mabog Gumanović d.o.o. Grude, „Herceg“ Maglaj, d.o.o. i „Energi-Europa“ d.o.o. Prozor-Rama, Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE podnositelja zahtjeva Srodna djelatnost „Maglić“ vlasnika Maglića Nazima iz Zenice, te Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti opskrbe i trgovine električnom energijom podnositelja zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Nacrti i obavijesti za javnost mogu se preuzeti na internetskoj stranici FERK-a www.ferk.ba, a zainteresirane osobe svoje pisane komentare na nacrte dozvola mogu dostaviti do 11. decembra 2023. godine do 9 sati, poštom na adresu FERK-a, kao i na elektroničku adresu kontakt@ferk.ba.

Također, nakon razmatranja žalbi na akte koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, FERK je na sjednici donio 11 rješenja, navodi se u saopćenju.

Javno.ba / FENA

biznis.ba

drugi upravo čitaju