back to top

FERK donio odluku o izračunu zajamčenih otkupnih cijena električne energije

Regulatorna komisija za energiju u FBiH (FERK) na sjednici održanoj u četvrtak u Mostaru donijela je Odluku o izračunu zajamčenih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije.

Navedeni izračun je pripremljen u cilju utvrđivanja prijedloga zajamčenih otkupnih cijena el. energije od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na koji Vlada FBiH daje suglasnost, priopćeno je iz FERK-a.

Zajamčena otkupna cijena električne energije znači cijenu koja se plaća privilegiranom proizvođaču el.energije iz obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije za vrijeme trajanja ugovora o otkupu električne energije.

FERK je na sjednici donio rješenja kojima se izdaju dozvole za rad za proizvodnju električne energije za: SD LUMO-76 vlasnice Elvire Bečić iz Zavidovića, PRVI KRUG d.o.o. Sarajevo, „ZHM“ Solar vlasnika Sulejmena Hodžića iz Fojnice, SOLIK d.o.o. iz Prozor-Rama, MIŠKIĆBUS d.o.o. Široki Brijeg, koji će proizvodnju obavljati u solarnim fotonaponskim elektranama, dok je za JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar izmijenjena i dopunjena dozvola za proizvodnju el.energije radi stjecanja statusa kvalificiranog proizvođača električne energije u objektu hidroelektrana „Rama“.

Po prijedlogu dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE doneseno je rješenje za podnositelja zahtjeva AJNEX d.o.o. Sarajevo koji proizvodnju obavlja u solarnoj fotonaponskoj elektrani.

Kompaniji „NINO-HA“ d.o.o. Doboj Jug oduzeta je Dozvola za rad za proizvodnju električne energije, kao i status kvalificiranog proizvođača u objektu solarne fotonaponske elektrane „KONAK“ zbog neizvršavanja uvjeta iz predmetne dozvole.

Za gospodarsko društvo „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo izdana je dozvola za rad (licencija) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, dok je Rješenje po prijedlogu Dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a izdano podnositelju zahtjeva DI & Dž d.o.o. Mostar.

S obzirom da podnositelj zahtjeva Obrt za proizvodnju električne energije EL ZOVKO, vlasnika Marija Zovke iz Mostara nije kompletirao podneseni zahtjev, FERK je donio dva zaključka kojima se obustavlja postupak izdavanja dozvola.

U postupak javne rasprave upućena su četiri nacrta dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva: CES „Pontes“ d.o.o.

Sarajevo, SELO MENJIK d.o.o. Prozor-Rama, „KARA-DRVO“ d.o.o. Fojnica, TOPLOTA D.O.O. ZENICA, BMB SOLAR d.o.o. iz Ustikoline i „ELEKTRO GRUPA“ d.d. iz Mostara.

Za podnositelje zahtjeva „MEFA-OIL“ d.o.o. Kladanj i „MAGIĆ-ENERGY“ iz Usore pripremljeni su nacrti dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE.

Iz sektora naftnog gospodarstva, u javnoj raspravi su Nacrt dozvole za rad (licencije) za trgovanje LPG-om podnositelja zahtjeva „PLINOMATIC“ d.o.o. Kiseljak, Nacrt dozvole za rad (licencije) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositelja zahtjeva DOO „PETROL-P“ Bihać i Nacrt dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelja zahtjeva DOO „PETROL-P“ Bihać.

Nacrti dozvola i obavijesti za javnost mogu se preuzeti na internetskoj stranici FERK-a, a zainteresirane osobe mogu dostaviti i svoje pisane komentare na nacrte do 27. lipnja do 12 sati poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu kontakt@ferk.ba.

Na kraju, FERK je donio sedam rješenja po žalbama kupaca na akte koje su donijela dva javna elektroprivredna poduzeća, navodi se u saopćenju.

(Javno.ba)

biznis.ba

drugi upravo čitaju