Za rekonstrukciju javne rasvjete u KS osigurana dva miliona

Saglasnost o izdvajanju tog novca dala je Vlada Kantona Sarajevo.

Riječ je o implementaciji projekta „Rekonstrukcija javne rasvjete u Kantonu Sarajevo“ u okviru Zelenog ekonomskog razvoja koji finansira Švedska.

Kantonalna vlada je dala saglasnost za potpisivanje Sporazuma o finansiranju ovog projekta između Ministarstva i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

Sporazumom je precizirano da će Švedska, putem UNDP-a, finansijski učestvovati u projektu sa 280.000 KM tako da će ukupna suma za realizaciju bti 2.280.000 KM.

Rekonstrukcija javne rasvjete u Kantonu Sarajevo će biti  osnova i za realizaciju projekta “Pametni grad”, gdje će osim rasvjete biti instalirani i moduli koji obuhvataju instalaciju kamera,  mjernih instrumenata, senzora, wifi uređaja i dr.

U ovoj fazi, projektom su predviđeni rekonstrukcija postojećih i instaliranje dodatnih led rasvjetnih tijela na trasama gradskog trolejbuskog saobraćaja (Dobrinja-Trg Austrije i Sutjeska-Vogošća) i tramvajskog saobraćaja (Ilidža-Stari Grad-Ilidža).

Realizacija ove faze projekta se očekuje do kraja 2022. godine, najavio je resorni kantonalni ministar Enver Hadžiahmetović

www.tvsa.ba

drugi upravo čitaju