VLADA KANTONA SARAJEVO OSNIVA URED ZA DIJASPORU

Napomenuto da je vlada u aprilu ove godine usvojila inicijativu predsjedavajućeg Skupštine KS Elvedina Okerića za osnivanje spomenutog ureda te je zaduženo Ministarstvo pravde i uprave da poduzme potrebne aktivnosti i pripremi prijedlog akta za osnivanje Ureda.

Kako je navedeno, u cilju jačanja saradnje u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ured za dijasporu će u saradnji sa resornim ministarstvima, univerzitetima te drugim nadležnim organima i institucijama i jedinicama lokalne samouprave vršiti stručne i administrativno-tehničke poslove u cilju povezivanja sa institucijama, organizacijama i pojedincima iz dijaspore.

Cilj je i podsticanje i kreiranje zajedničkih programa, angažovanje na osmišljavanju i realizaciji projekata, učešća i saradnje mladih, razmjene učenika i studenata, kao i naučnih i stručnih kadrova između Kantona Sarajevo i država u kojima dijaspora živi.

Ured će, između ostalog, raditi na informisanju dijaspore o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje u Kantonu Sarajevo, podsticanju povezivanja privrednika i udruženja privrednika iz zemalja u kojima živi dijaspora sa privrednim subjektima u Kantonu Sarajevo, iniciranju osnivanja namjenskih finansijskih fondova ili fondacija u saradnji sa dijasporom, podržavanju rada inovatora i inovacija iz Kantona Sarajevo i dijaspore te podsticanju učešća dijaspore u promociji turističkog potencijala Kantona Sarajevo, itd.

Poslovi Ureda odnosit će se i na podsticanje upisa i studiranja dijaspore pod jednakim uslovima koji važe za studente iz Kantona Sarajevo, razvijanje mogućnosti, odnosno osnivanje fonda za stipendiranje učenika iz dijaspore, uspostavu redovnih posjeta edukacionog karaktera mladih iz dijaspore u Kanton Sarajevo, kroz organizaciju uzajamnih projekata, ljetnih škola i druženja mladih.

Aktivnosti će se odnositi i na podsticanje i pojednostavljenje procesa povratka dijaspore u Bosnu i Hercegovinu te pružanje administrativne i tehničke pomoći, usluge i davanje informacija o različitim procedurama vezanim za administraciju u raznim segmentima života, kao i pružanje informacija potrebnih za ostvarivanje prava dijaspore u Kantonu Sarajevo.

Ured će također uspostaviti i voditi registar udruženja i organizacija dijaspore.

Uredom će rukovoditi šef Ureda, kojeg će imenovati vlada, u skladu sa zakonom koji se odnosi na imenovanje državnih službenika. Naredni korak je raspisivanje konkursa za njegovo imenovanje, kao i kapacitiranje Ureda, saopćili su iz Vlade Kantona Sarajevo.

hayat.ba

drugi upravo čitaju