Vijeće ministara BiH odbilo imenovati Bošnjake na dvije pozicije u GP i DKPT-u, pokušali krivicu svaliti na NO a isti saziv provodi novi konkurs!

(Patria) – Prema zapisniku sa sjednice Vijeća ministara BiH od 9. februara 2023. godine na kojoj su sa rang-liste uspješnih kandidata za izbor direktora i dva zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, direktora i zamjenika direktora Granične policije Bosne i Hercegovine i zamjenika direktora Državne agencije za istrage koju je dostavio Nezavisni odbor PS BiH izabrani i imenovani određeni kandidati, Vijeće ministara BiH izrazilo je sumnju u rad NO PS BiH. 

Tada su imenovani dirketor GP BiH (Mirko Kuprešaković), zamjenik direktora SIPA-e (Zoran Galić), dva zamjenika direktora DKPT-a Đuro Knežević i Goran Amidžić, dok iz reda Bošnjaka niko nije imenovan na poziciju direktora DKPT-a i zamjenika direktora GP BiH.

“Za poziciju direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine: ne prihvata se imenovanje prvorangiranog kandidata (Mirsada Đelilovića) za direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, ne prihvata se imenovanje ostalih kandidata s liste uspješnih kandidata (Ensada Kormana) za direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine jer se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije uvjerilo da su do kraja poštovana načela utvrđena u članu 3. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine”, navodi se u obrazloženju.

Isti razlog je naveden i kada je riječ o neprihvatanju kandidata za zamjenika direktora GP BiH i to Fahrudina Halača i Amre Aljić.

Proceduru rangiranja kandidata na raspisanom konkursu proveo je Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH. Isti NO je raspisao novi konkurs za ove dvije pozicije i provodi novu proceduru nakon što je konkurs zatvoren. 

S obzirom da se Vijeće ministara BiH pozvalo na član 3. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH to znači da sumnjaju u principe kojih se NO mora pridržavati, a to su

Zakonitost – odgovorni javni službenik osigurava da se sva javna imenovanja vrše na zakonit način i u skladu sa svim važećim pravilima, propisima i zakonima,

Kvalitet – glavni princip kojim se rukovode sva imenovanja je princip izbora na osnovu kvaliteta, putem dobro informiranog izbora osoba koje, po svojim sposobnostima, iskustvu i kvalitetima, odgovaraju potrebi reguliranog organa koji je u pitanju.

Nezavisne provjere: Sva imenovanja vrše se na način koji omogućava da ih provjerava nezavisna treća strana (uključujući organe i organizacije), koja nije učestvovala u procesu imenovanja.

Otvorenosti i transparentnosti: Principi javnosti upravljanja primjenjuju se na proces imenovanja. Funkcioniranje procesa mora biti transparentno i, osim ako informacija nije povjerljiva prema odredbama člana 15. ovog zakona, kada je predviđeno ovim zakonom, pojedinosti o imenovanjima u reguliranim organima moraju se obznaniti.

Zastupljenost pri zapošljavanju: Odgovorni javni službenik nastoji osigurati da se kod imenovanja na javnu poziciju u pravilu odražava sastav naroda i građana Bosne i Hercegovine.

Ovakvo obrazloženje Vijeća mnistara BiH nema nikakve logike ako su prihvaćena druga imena s iste rang-liste, a samo nisu prihvaćena ona iz reda Bošnjaka jer za njih nije bilo političke saglasnosti partija koje čine državnu vlast. 

O imenima koja bi se mogla naći na novoj rang-listi kao najbolje ocijenjeni već se govori, iako proceduru provodi isti Nezavisni odbor na koji se svaljuje krivica da nisu ispoštovali sve principe. No, tada će imena biti odgovarajuća za aktuelnu političku koaliciju. 

nap.ba

drugi upravo čitaju