U Sarajevu konferencija o održivom razvoju i ESG standardima

Integracija održivih praksi i ciljeva u poslovne strategije, ne samo da poboljšava uticaj na okoliš i društvo, već uveliko može unaprijediti reputaciju, ali i opći poslovni uspjeh preduzeća, rečeno je na konferenciji koja je danas održana u Sarajevu o temi “Budućnost održivog poslovanja u BiH i zapadnom Balkanu — ESG standardi i rodna ravnopravnost”.

Na konferenciji su predstavnici kompanija, državnih institucija, nevladinih i međunarodnih organizacija, razgovarali o tome kako održivi razvoj, te okolišni, društveni i standardi korporativnog upravljanja (ESG standardi) mogu unaprijediti prakse i poslovanje kompanija.

Direktorica Programa za zapadni Balkan AIRE centra i izvršna direktorica Sustineri Partnersa, Biljana Braithwaite, je kazala da je konferencija posvećena ciljevima održivog razvoja i ESG standardima koji praktično prevode te ciljeve u realnost za kompanije, a to je važno za kompanije zato što ovi zahtjevi postaju sve više obavezujući.

– Ono što je nekoć bio poticaj kompanijama da primenjuju prakse kojima će zaštiti okoliš, te ljudska prava, vremenom se pretvorilo u sve jače, pa čak i obavezujuće zahtjeve koji i dalje prvenstveno nameću globalne ekonomije. Stoga je Evropska unija, najveći ekonomski partner BiH, usvojila čitav niz zakonodavstava kojima kompanije, sa kojima sarađuju, obavezuje na održive prakse i izveštavanje o njima – istakla je Braithwaite.

U tu svrhu je predstavljen i ESG priručnik za preduzeća pod nazivom “Izgradnja održive budućnosti”, koji sadrži najvažnije informacije o ESG standardima i ciljevima održivog razvoja UN-a, pruža praktične savjete za implementaciju, ocjenu kvalitete i akcione planove putem kojih preduzeća mogu da unaprijede svoje poslovne prakse u cilju veće zaštite ljudskih prava i životne sredine.

–  Naše istraživanje je pokazalo da iako pravni okvir i praksa BiH  zaostaje za ovim zakonodavstvima, ona su nesumnjivo budućnost poslovanja u BiH, a kompanije koje ne idu u korak sa novim pravilima rizikuju da izgube poslovne partnere, investitore, i kupce. Priručnik će pomoći preduzećima da svoje poslovne prakse i izvještavanje usklade sa svjetskim standardima – pojasnila je Braithwaite.

U kontekstu održivosti, kako je rečeno na konferenciji, sve veći fokus stavlja se na odnos kompanija ka uposlenicima, a žene su u većoj mjeri u neravnopravnom položaju na radnim mjestima, što se najjasnije vidi u rodnom jazu u platama.

Istraživanje objavljeno u publikaciji “Razotkrivanje neravnopravnosti u radnom okruženju u BiH: Komparativna analiza mehanizama izvještavanja o rodnom jazu u platama” pokazuje da iza toga stoji čitav niz sistemski ukorijenjenih faktora.

To se ogleda, kako je kazala v.d. rezidentne predstavnice UNDP BiH Marina Dimova,  u zapošljavanju, izboru zanimanja, vlasništvu nad zemljom, pristupu kreditima, pravnoj zaštiti, nedostatku usluga socijalne podrške

–  Ono što je najvažnije, naše istraživanje nudi jasne preporuke za smanjenje rodnog jaza plata u BiH, pozivajući na veću transparentnost plata i rodno osjetljivo upravljanje ljudskim resursima – kazala je Dimova,

Savjetnik Agencije za ravnopravnost spolova BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Saša Leskovac, te savjetnik Federalnog ministarstva za okoliš i turizam Tomislav Lukić, ukazali su na važnost primjene ESG standarda, u svim sektorima – ekonomije, politike, privrede, zaštite okoliša, turizma, ali i  rodnoj ravnopravnosti koja je relevantna u okviru ciljeva održivog razvoja i ESG standarda.

– Veći procenat zaposlenih, aktivnih, zainteresovanih i obrazovanih žena mora doprinijeti povećanju učešća ženske radne snage i prevazilaženju rodnog jaza u platama – kazao je Leskovac.

Na konferenciji je predstavljen primjer dobre prakse, Tvornica cementa Kakanj, kako preduzeća mogu iskoristiti prilike, odgovoriti na izazove, te postati prepoznatljivo lice održivosti.

Stručni saradnik za ISO standarde i zaštitu okoline Tvornice cementa Kakanj Almir Bajtarević je naveo da, podstaknuti UN-ovim ciljevima održivog razvoja, nastoje da odgovorno koriste resurse, umanje karbonski otisak, te očuvaju biodiverzitet.

– U ovim nastojanjima, dodatno nas motiviše podrška i povjerenje koje dobijamo od naših partnera i kupaca, koji uviđaju vrijednost naših održivih praksi. Radeći u industriji koja se tradicionalno smatra zagađivačem okoliša, Tvornica cementa Kakanj, uz podršku matičnog preduzeća Heidelberg Materials, nastoji da transformiše cementni sektor implementirajući ESG standarde u svakom segmentu našeg djelovanja – kazao je Almir Bajtarević,

Konferenciju su organizirali AIRE centar Program za Zapadni Balkan, Sustineri Partners, i Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH).

www.tvsa.ba

drugi upravo čitaju