TERZO: ŽRTVA BORACA ZA DRŽAVU NE MOŽE SE NADOKNADITI, MORAMO URADITI SVE ŠTO MOŽEMO

terzo: žrtva boraca za državu ne može se nadoknaditi, moramo uraditi sve što možemo

  • S obzirom na to da je primjena od 1. januara, isplatit ćemo retroaktivno novac za prve mjesece u ovoj godini. Zbog zakonske definicije odnosno uvođenja “švicarske formule” budžet Ministarstva je uvećan za 5,5 posto, odnosno, za 16,7 miliona KM u odnosu na izvršenje budžeta za prošlu godinu. Tačan datum isplate znat ćemo kada Federalni zavod za statistiku objavi podatke o BDP-u i indeksu potrošačkih cijena. Svake godine boračke naknade RVI, šehidskih i porodica poginulih boraca kao i dobitnika najvećih ratnih priznanja budu korigovane prema bruto domaćem proizvodu i potrošačkim cijenama – izjavio je Terzo.

Naveo je da planirani budžet Ministarstva za 2023. godinu iznosi 364.563.419,00 KM.

  • Od toga se otprilike 352 miliona ili 96,6% izdvaja za boračke naknade, i to: osiguranje dostignutog obima prava i pravičan status boračke populacije u skladu s njihovim potrebama i realnim mogućnostima društva, kroz pravičnu kategorizaciju i materijalno osiguranje porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i demobiliziranih branilaca, naknade lične i porodične invalidnine, za dobitnike najvećih ratnih priznanja, za demobilizirane branioce, pomoć u rješavanju stambenih pitanja boračke populacije, realizacija nabavke automobila za RVI 100 I grupe, sufinasiranje troškova liječenja boračke populacije, sufinansiranje troškova dženaza i sahrana, pomoć u pružanju pravne pomoći boračkoj populaciji, trajno očuvanje vrijednosti proizašlih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata kroz materijalnu podršku projekata izrade monografija jedinica OS RBiH i drugih izdavačkih projekata vezanih za odbranu RBiH, nastavak aktivnosti na izgradnji, uređenju i održavanju spomen-obilježja i mezarja šehida i poginulih branilaca i dostojanstveno obilježavanje najznačajnijih datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, pomoć u realizaciji projekata logoraša, te donošenje zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog interesa – objasnio je Terzo.

Ukazao je i na potrebu izmjene Zakona o demobiliziranim braniocima, jer su u istom prava ograničena na iznos od 50 milona KM.

  • Nakon uvođenja novih korisnika pa povratnika u entitetu RS i Brčko distrikt BiH, te supruga umrlih demobiliziranih branilaca, navedni iznos neće biti dovoljan. Nakon eventualnih izmjena Zakona bit će potrebno obezbijediti oko pet miliona KM dodatnih sredstava – kazao je on.

Govoreći o statusu borca u našoj zemlji, Terzo je naglasio da “nije lagan, niti je ikada bio”.

  • Borci su ljudi koji su dali najviše za ovu državu, počev od svojih života, dijelova tijela, zdravlja. Da ne govorim o manje vidljivim posljedicama. Ono što su mnogi borci žrtvovali za državu ne može se nadoknaditi na bilo koji način.

Obaveza države je da, uprkos tome, vodi brigu i pažnju. Ne možemo učiniti sve, ali moramo sve ono što možemo.

Mislim da najveći dio boraca prepoznaje i poštuje napore Vlade Federacije BiH u ovom smislu, čak i kad ne govorimo mnogo o tome. Potrebno je, na dobrim osnovama koje imamo, nastaviti raditi dalje. Razgovarati s borcima o njihovim potrebama i koristiti resurse koje imamo u tu svrhu, na najbolji način i svjesni smo mi da koliko god da uradimo za tu populaciju neće biti dovoljno da im se odužimo za ono što su oni uradili za nas – poručio je, između ostalog, Mirza Terzo.

Govoreći o susretima s borcima, istaknuo je da je ovo ministarstvo jedan od resora u kojem je prisustvo na terenu od najveće važnosti.

  • Nemoguće je baviti se ovom problematikom, a ne biti na terenu. Ako slika vrijedi kao hiljadu riječi, onda prisustvo na terenu govori više nego hiljadu slika i riječi. Obilaziti borce, razgovarati s njima, saslušati ih, predstaviti im šta radimo, ono je u čemu vidim suštinu ovog posla. Naš posao je da saslušamo sve što nam kažu, i dobro i loše, i kritike i pohvale, i da razumijemo tako da pomogne i nama i njima. Papiri su važni kao i pažljivi rad na budžetima i zakonima, ali to može biti kvalitetno samo ako se iz prve ruke upoznajemo sa stvarnim životom. Svaki čovjek je priča za sebe. Živote za odbranu ideje, za odbranu slobode i civilizacijskih vrijednosti su dali i moj brat u 21. godini, dobitnik najvećeg ratnog priznanja i brat moje supruge također u 21. godini života.

Ovaj resor za mene je i više od posla. Sve su ovo stvari koje me dodatno obavezuju da se nastavimo boriti za ravnopravnost svakog građanina u ovoj zemlji, da je unapređujemo i ne zaostajemo u tome te da odužimo dug kako su to šehidi zaslužili.

To trebamo raditi svaki dan – istaknuo je on.

Govoreći o našem dugu prema borcima Bosne i Hercegovine, na kraju je poručio da je naša obaveza “da dovršimo izgradnju države za koju su najbolji među nama dali svoje živote”.

Pozvao je da “zaboravimo na ideološke podjele, stranačke ili lične interese, jer je interes države iznad svih tih pojedinačnih interesa”.

  • Kada su se u prvim poslijeratnim danima tražili odgovori i objašnjenja kako smo uspjeli odbraniti državu Bosnu i Hercegovinu, naš predsjednik i vrhovni komandant rahmetli Alija Izetbegović je kazao: “Kada se iz neke historijske udaljenosti bude odgonetalo to čudo bosanskog otpora, naći će se da je tajna bila negdje u dušama ili karakteru ljudi”.

Naš dug je da čuvamo državu i radimo za narod. Sve što se dobro uradi, u bilo kojoj sferi društva, važno je za borce, čak i ako se ne tiče direktno nekih specifičnih “boračkih pitanja”. Prije svega, oni su se borili za opstanak ove države i naroda, kao cjeline. To su ljudi koji se brinu o budućnosti svoje djece i unuka, o svim aspektima života. Naš dug je, dakle, da uradimo sve što se mora uraditi, kada su u pitanju prava boračke populacije, a ujedno da radimo za državu u cjelini.

Jer samo ako budemo čuvali državu i razvijali je, na pravi ćemo način nastaviti, u novim uslovima, ono što su borci radili kad je bilo najteže – poručio je u razgovoru za Preporod.info Mirza Terzo.

hayat.ba

drugi upravo čitaju