STUPAR: TUŽILAŠTVO NIJE DOKAZALO DA JE HODŽIĆ DOBIT OD POSLA S RESPIRATORIMA PODIJELIO S BILO KIM

stupar: tužilaštvo nije dokazalo da je hodžić dobit od posla s respiratorima podijelio s bilo kim

Novalić (SDA), Solak i Hodžić nepravomoćno su osuđeni na ukupno 15 godina zatvora zbog zloupotrebe položaja i krivotvorenja službenih isprava, dok je dopremijerka FBiH i ministrica finansija Jelka Milićević (HDZ) oslobođena optužbi na nesavjestan rad u službi.

Obrazloženje ove odluke dao je sudija Stupar.

On je kazao da, nakon provedene ocjene dokaza, Sud nalazi da je Tužilaštvo dokazalo navode iz optužnice, zbog čega je donijelo osuđujuću presudu.

Kazao je da, suprotno tvrdnjama odbrane da su optuženi počinili propuste zbog okolnosti krajnje nužde, oni smatraju da je sve to učinjeno iz koristoljublja, odnosno “da bi Hodžić, Solak, Novalić i izvjesni Asim pribavili nezakonitu korist”.

  • Sud je zaključio da je Tužilaštvo dokazalo da su počinjena krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, a Solak i krivično djelo krivotvorenje službene isprave. Sud nije našao dokazanim da su se udružili radi činjenja krivičnih djela za šta se terete po drugoj tački optužnice – kazao je Stupar.

On je dodao da je Tužilaštvo tvrdilo da Federalna uprava civilne zaštite nije mogla biti ugovorni organ u slučaju nabavke respiratora, te da je Sud mišljenja da je to mogla biti samo u dva slučaja – po odluci Vlade FBiH, a što se nije desilo jer je Vlada, kako je kazao, na proširenoj sjednici od 16. marta 2020. godine to ovlaštenje dala isključivo medicinskim ustanovama. U drugom slučaju FUCZ je to mogla postići primjenom člana 21 Zakona o javnim nabavkama i formiranjem odgovarajuće komisije.

  • Sud je našao da FUCZ nije ispunjavala zakonske uvjete da bi nabavljala medicinska sredstva niti formirala komisiju za to. Takva komisija morala bi u svom sastavu imati barem jednog anesteziologa. Pogrešna je odluka da se FUCZ pojavio kao ugovorni organ pozivom na član 10 Zakona o javnim nabavkama. On nije mogao biti primijenjen jer nije bio ispunjen razlog krajnje hitnosti. Pogrešni pozivom na član 10 umjesto 21 oni su nezakonito angažovali direktnim sporazumom i favoriziranjem Srebrene maline i time prekršili načelo transparentnosti – kazao je Stupar, te dodao kako je “Solak namjerno odabrao najnetransparentniji način kako bi se pogodovalo favorizovanom Hodžiću.

Pojasnio je da član 21 predviđa pregovarački postupak bez objave obavještenja, a koji je preporučila i Agencija za javne nabavke u svom saopćenju.

Dodao je kako je “Hodžić i firma Srebrena malina ciljano i s umišljajem upućena od strane prvooptuženog i izvjesnog Asima”.

  • Iz navedenog proističe da FUCZ nije samostalno odabrala ponuđača, već su odabir za njega izvršili Novalić i izvjesni Asim. To su učinili u namjeri da pribave nezakonitu korist u konkretnom slučaju nekvalifikovanom dobavljaču koji je nabavio respiratore koji se kako je Sud zaključio nisu mogli koristiti za teške pacijente oboljele od COVID-19, niti se nakon toga mogu koristiti u jedinicama intenzivne njege.

Stupar je kazao i da Tužilaštvo, iako bi po prosječnom rezonovanju to bilo očekivano, nije moglo dokazati da se bilo ko, osim Fikreta Hodžića i njegove firme, imovinski okoristio od ovog posla, odnosno da je Hodžić dobit podijelio sa bilo kime, “pa i sa izvjesnim Asimom”.

  • Dokazano je da su korist imali samo Hodžić i firma – kazao je Stupar, dodavši da “iako nije dokazano da su pribavili korist oba su počinila krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti jer je po definiciji tog krivičnog djela da sebi ili drugom pribavi korist”.

Dalje je naveo da je Solak donio dvije različite odluke pod istim brojem i sa Hodžićem sačinio dva različita ugovora, sa istim datumom i brojem, a sa različitim tipom respiratora “braneći se neuvjerljivo tehničkim greškama”.

Kazao je da je to učinjeno s ciljem da se na računu Fikreta Hodžića zadrži novac na računu, a nakon što je utvrđeno da ne može nabaviti respiratore tipa HCVE 003, što je nazvao “nezakonitom nabavkom višestruko preplaćenih respiratora čija primjena se ne preporučuje u jedinicama intenzivne njege, što su naveli izvedeni vještaci, a što odbrana nije pobila”.

Stupar je na kraju kazao i da su prilikom odmjeravanja kazne u vidu imali otežavajuće i olakšavajuće okolnosti na strani optuženih, pa je tako za svu trojicu Sud kao olakšavajuće uzeo njihovu neosuđivanost i to što su porodični, dok je kao otežavajuće okolnosti naveo da su “umišljajno djelovali u vrijeme proglašene pandemije da se od novca namijenjenog za spašavanje života okoristi trećeoptuženi”.

Također je kazao da su cijenili i “upornost u poduzimanju i brojnost krivično-pravnih radnji optuženih”.

Kazao je da je Novalić, kao premijer, potkopao povjerenje javnosti u rukovodnu vlast, a Solak povjerenje građana u službu koja je zadužena za spašavanje.

Za Hodžića je Stupar kazao da je “od Sanje Lekić trebao dobiti samo njima poznat iznos, a za koji nije utvrđeno je li ga i primio”, piše Faktor.

Kada je u pitanju oslobađajuća presuda u odnosu na dopremijerku Jelku Milićević, Stupar je kratko kazao da Sud nije našao utvrđenim da je ona od Novalića i Solaka bila pravovremeno obaviještena da respiratore nezakonito nabavlja Federalna uprava civilne zaštite, bez pravilno provedenog postupka javne nabavke”.

Presuda je, kao što je poznato, nepšravosnažna, i na nju je dozvoljena žalba, koju su najavili kako branioci svih optuženih, tako i Tužilaštvo BiH.

hayat.ba

drugi upravo čitaju