Slučaj Sebija Izetbegović nije jednostavan, stradanje Dženana Memića će raditi Tužilaštvo BiH

SARAJEVO, (Patria) – U Skupštini KS danas je glavna tužiteljica Tužilaštva Sabina Sarajlija predstavila Izvještaj o radu za 2021. godinu.

Zastupnici su imali brojna pitanja, a Elmedin Konaković prvi je postavljao pitanja.

“U kojoj fazi je istraga o ubistvu Amara Kapidžića. Dobili smo presudu u kojoj ima jako puno nejasnoća. Uvidom u sam predmet vidjeli smo da je jedan od osumnjičenih izvršio samoubistvo tako da je sam sebi pucao dva puta u glavu. Tražim informaciju o tom slučaju.

Drugo pitanje, kao osoba koja je lično podnijela zahtjev KUIP-u da se provjeri sporna diploma direktorice KCUS-a, to je dobilo tužilački epilog. Vidio sam da je Tužilaštvo poslalo upit Univerzitetu u Zagrebu, pitali ste je li upisana na Medicinski fakultet. To znamo, ali se bojimo da nije sve položila od ispita što je trebala. Zašto tako površno pitanje i da li je Tužilaštvo odustalo od toga, jer se pojavilo dosta novih dokaza, između ostalog i dopis posredstavom Ministrstva pravde BiH, da nisu položeni ispiti. Riječ je dakle o mogućem falsifikatu isprave i cijele akademske karijere.

Da li je Tužilaštvo KS u sprezi sa Grubešom u Ministarstvu pravde, Rankom Debevecem u Sudu BH te OSA-om tražilo isti dan odgovore, kada ih je dobio KUIP kako ne bi otvarali taj dokument koji je na sreću već otvoren. Suština, da li zaista trpite političke pritiske zbog ovog predmeta? Ovdje je moguće falsificirano 14 predmeta, ispita. Sporna je akademska karijera, odnosno magistarski i doktorski studij”, pitao je Konaković.

Odgovorila mu je glavna tužiteljica Sarajlija.

“Predmet Amar Kapidžić je po žalbi na Kantonalnom sudu i još nema odluke po žalbi. Vezano za predmet Sebija Izetbegović koji se kolokvijalno zove ‘Diploma’, taj predmet je u fazi provjere navoda iz informacije koja je Tužilaštvu dostavljena. U tom predmetu postupaju dva tužioca, nadzor nad efikasnošću rada provodi Ured glavnog tužioca. Poznato mi je da se na određene radnje i dokaze čekalo jer su se pribavljali putem institucija međunarodne pravne pomoći.  Ne radi se o tako jednostavnom predmetu kako se to nama ovdje imputira. Pored toga nam uvaženi Konaković spočitava spregu s ljudima izvan pravosuđa, to demantiram i nismo pod kavim utjecajem vezano za taj predmet. Donijet ćemo odluku u skladu s činjenicama. Spremni smo na kritike po pitanje sporijeg odgovora u nekim predmetima ali da detaljno ispitamo sve činjenice i okolnosti,  rekla je Sarajlija.

Više pitanja za tužiteljicu Sarajlija imala je i Arijana Memić.

“Nadam se da nemate amneziju i da se sjećate da ste 07. septembra 2021. godine, napustili ovu govornicu kazavši da je i nakon presude Vrhovnog suda FBiH, Kantonalno tužilastvo stava da je Dženan Memić stradao u saobraćajnoj nesreći. Rekli ste tada da ćete sačekati pisani otpravak presude, odnosno da ga svi sačekamo i da ćete onda vidjeti koje ćete radnje dalje poduzeti. Aludirali ste tada da će u presudi biti napisano nešto što će ići u korist tvrdnjama Tužilaštva KS. Moje prvo pitanje glasi, koje ste radnje poduzeli odmah nakon što ste zaprimili pisani otpravak presude Vrhovnog suda FBiH? Drugo pitanje je da mi kao pravnica objasnite tu formulaciju da Tužilaštvo BiH preuzima istragu o ubistvu Dženana Memića, obzirom da se od vas nije imalo šta preuzeti osim lažne optužnice? Treće pitanje je da nam kažete koje radnje ste preuzeli protiv tužilaca koji su zastupali lažnu optužnicu? Recite nam šta ste do sada uradili u slučaju odbijanja liječenja djevojčice Nadin Smajlović? Koje ste istražne radnje proveli, ko vrši vještačenje, da li se radi o nekom neutralnom institute i odakle. Šta je predmet vještačenja u konkretnom slučaju? Da li su vas kao glavnu tužiteljicu, postupajući tužioci na predmetu, obavijestili o razlozima zbog čega istraga traje duže od 6 mjeseci? Kada da očekujemo okončanje istrage i donošenje tužilačke odluke u ovom predmetu? Recite nam dokle se došlo sa istragom u predmetu Gadžun”, pitala je Sarajlija.

Zastupnica Jasmina Bišćević Tokić pitala je dokle je Tužilaštvo KS sa predmetom privatizacije hotela Igman. Zastupnik Aljoša Čampara pitao je koliko tužilaca radi u dojelu ratnih zločina i koliko predmeta se radi za ratne zločine i da li je u planu podizanje optužnica za zločine u Sarajevu.

Ona je odgovorila zastupnici Memić na njena pitanja.

“Ja sam rekla da ne znam nikakvu drugu istinu osim one koja ima u sudskim spisima i nisam zauzimala stav šta se desilo u tom konkretnom predmetu. Nakon presude Vrhovnog suda FBiH dostavili smo je Tužilaštvu BiH i imali smo s njima komunikaciju i ona je okončana nedavnim sastankom da će dalje radnje vezano za stradanje i smrti i okolnosti pod kojima je stradao Dženan Memić voditi Tužilaštvo BiH. Pomenuli ste desetak predmeta koji su formirani vezani za predmet Memić. To su predmeti koji su se pojavljivali kao sporedni, sve činjenice koje su se pojavljivale su provjeravane. Vezano za liječenje Nadin Smajlović sve informacije je porodica dobila. Obzirom da se radi o djetetu  nisam u prilici da nešto više kažem, mogu povrditi da se na predmetu aktivno radi i radi tim tužilaca i čeka se nalaz vještačenja koji će odrediti dalje pravce”, kazala je Sarajlija koja također nije mogla ništa reći o slučaju smrti Džene Gadžun osim da na predmetu radi tim tužilaca i da je riječ o povjerljivim informacijama i predmetu koji je izazvao uznemirenje javnosti.

Sarajlija je rekla da je ona inicirala disciplinski postupak protiv jedne tužiteljice jer nije formirala predmet po procedurama.

Glavna tužiteljica je rekla da u Odjelu za ratne zločine rade tri tužioca, a da je jedan duže vrijeme na bolovanju.

"Najveći broj predmeta je po nepoznato počiniocu, imamo 10 gdje je poznat počinilac, u četiri predmeta imamo najviše osumnjičenih i raspisane su potjernice. Pokušavamo doći do adresa tih lica ukoliko borave u nekoj od susjednih zemalja. Razmotrit ćemo i mogućnost da ustupimo te predmete ukoliko nam te osobe ne mogu biti izručene. Mi radimo predmete za koje je Sud BiH odnosno Tužilaštvo BiH se oglasilo nenadležnim", kazala je Sarajlija. 

Ona je potvrdila da nisu provedeni disciplinski postupci protiv tužilaca koji su radili na slučaju Memić i ona kao glavni tužilac nije pokrenula proceduru jer je krivičnu prijavu podnio Tužilaštvu BiH zakonski zastupnik porodice Memić Ifet Feraget.

"Ja ne bježim od odgovornosti, ja u konkretnom slučaju nisam podnijela disciplinsku prijavu", kazala je Sarajlija. 

Glavna tužiteljica je nakon odgovora na pitanja zastupnicima napustila salu, a zastupnici su nastavili diskusiju o radu Tužilaštva KS. 

nap.ba

drugi upravo čitaju