Ramo Isak glumi nepostojećeg direktora FUP-a: O kakvim spiskovima govori dok Vladu FBiH predstavlja kao huntu!

Piše: A. Čorbo-Zećo


Svi koji su radili bili šta što nisu trebali, sigurno će biti sljedeći! Hapsit ćemo sve koji su radili krivična djela; nikoga nećemo ostaviti na slobodi! Svi koji su radili bilo šta nezakonito ne treba da spavaju. U BiH se dešavaju velike promjene! Na spiskovima onih koji trebaju biti uhapšeni ima političara! Vjerovatno tu ima i imena notara, advokata…, kazat će javno ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak!?

Prevedeno, a jednako užasno zvuči, rečeno riječima Elmedina Konakovića, ministra vanjskih poslova BiH  'dolazimo po vas'.

U javnosti kao da nije odjeknula dovoljno izjava o nekim spiskovima, koji možda i postoje, ali o njima svakako ministar unutrašnjih poslova ne bi smio govoriti, prije svega znati za njih, jer je jasno da ministar nema operativne nadležnosti!

Isak bi stoga hitno morao pojasniti o kakvim spiskovima govori, kako zna za njih i shvatiti da ovo što govori nije obračun s korupcijom, već uvod u novu!

Također bi morao znati da nema predmeta bez osnova sumnje, a ovakve izjave zvuče kao osveta političkim oponentima, jer imati neki spisak znači da je sadašnja federalna vlast hunta, a ne Vlada FBiH.

Mnogo je problema kojim bi se u skladu sa zakonom morao baviti ministar unutrašnjih poslova, a kako bi npr. FUP-u osigurao najbolje uvjete za rad, kako bi istrage se odvijale visoko profesionalno i u skladu sa zakonima.
Podsjećam, da je FUP obezglavljen još od 6. maja, jer je Ensadu Kormanu istekao mandat, a da novi v.d. direktora nije imenovan. Isak je u dva navrata obećavao imenovanje Vahidina Munjića, ali oba puta sve je ostalo na riječima.

Da ne se ne bismo upustili u politiziranje nečega što bi moralo biti daleko od politike podsjećamo ministra šta su njegove nadležnosti:

– posredno provodi federalnu politiku i izvršava federalne zakone iz okvira svoje nadležnosti i o tome obavještava premijera Vlade Federacije, predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Parlament Federacije Bosne i
 rješava u upravnim stvarima o državljanstvu Federacije utvrđenim federalnim zakonom 

– vrši nadzor nad provođenjem federalnih zakona

– priprema i predlaže zakone i druge propise iz nadležnosti Federalnog ministarstva

–  vrši nabavku naoružanja, opreme i materijalno-tehničkih sredstava za svoje potrebe

– donosi i realizira programe školovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Federalnog ministarstva

– stara se o primjeni stručnih i naučnih metoda u svom radu

– organizira i neposredno ili u saradnji sa odgovarajućim ustanovama ili privrednim društvima obavlja naučno-istraživačke poslove neophodne za unapređivanje djelatnosti policije i kriminalističko-tehničkih istraživanja i vještačenja

– osigurava jedinstvenu obradu podataka iz nadležnosti Federalnog ministarstva

– vrši organiziranje, razvoj, modernizaciju i održavanje funkcionalnog sistema veza i obavlja poslove prijenosa zaštićenih informacija Federalnog ministarstva

– vrši organiziranje jedinstvenog sistema obavještavanja potrebnog za ispunjavanje svojih nadležnosti prema ovom Zakonu

– vodi statističke i operativne evidencije potrebne za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.  

Strogo mu se zabranjuje uplitanje u istrage i operativne poslove, a što su i neki raniji ministri naučili, a bili i prijavljivani zbog uplitanja u iste. Primjer je prijava protiv Selme Cikotića, koji je kao bivši ministar sigurnosti BiH miješao se u istragu o Prcićevom univerzitetu! Da je prava i pravde Isak bi već bio saslušan u organima reda gdje bi pojasnio o kakvim spiskovima govori!

I iako FUP nema čelnog čovjeka, Isak bi ipak trebao biti ministar i za početak riješiti to pitanje, a ne glumiti direktora FUP-a, čime nanosi štetu i Vladi FBiH, koja je svakako opterećena činjenicom da je oktroisana od strane Christiana Schmidta. 

nap.ba

drugi upravo čitaju