PREPORUKE CIVILNOG DRUŠTVA ZA BUDŽETSKU TRANSPARENTNOST I ODRŽIVOST – Udruženje mreža za izgradnju mira

U okviru USAID-ovog projekta Snaga lokalnog, Mreža za izgradnju mira ponosno vas poziva na učešće na konferenciji posvećenoj stanju u javnoj potrošnji u Bosni i Hercegovini (BiH) s fokusom na jedinice lokalne samouprave.

Praćenje javne potrošnje osigurava transparentnost u trošenju javnih sredstava. Ove monitoring aktivnosti civilnog društva smanjuju mogućnosti zloupotrebe sredstava i povećava povjerenje između građana i lokalne uprave. Praćenje potrošnje omogućava evaluaciju programa i projekata koje lokalna vlast provodi što može dovesti do boljeg korištenja javnih sredstava i osigurati da se novac troši na projekte koji zaista donose korist zajednici. Praćenje potrošnje pomaže u identificiranju područja koja su nedovoljno financirana ili zanemarena. Ovo omogućava bolje planiranje kako bi se osigurala ravnoteža u trošenju sredstava na različite sektore ili potrebe zajednice, doprinoseći socijalnoj pravdi i uravnoteženom razvoju.

Kako bismo zajednički procijenili trenutne trendove u javnoj potrošnji, te kako bismo razmijenili iskustva, dobre prakse i razvili buduće zajedničke akcije u oblasti jačanje društvene odgovornosti, pozivamo vas da nam se pridružite konferenciji koju Mreža za izgradnju mira organizira u okviru USAID-ovog projekta Snaga lokalnog.

Na konferenciji ćemo predstaviti provedeno ekonomsko istraživanje s uvidom u potrošnju općina i gradova, te podršci koju jedinice lokalne samouprave pružaju udruženjima, fondacijama i privatnom sektoru. Pored istraživanja Mreže za izgradnju mira, predstavit ćemo i srodna istraživanja koje su lideri civilnog društva – Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Transparency International, Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI) kao i Ured za reviziju institucija FBiH – također proveli.

Konferencija je interaktivnog karaktera i uključuje i priliku da zajednički učimo ali i kreiramo preporuke za donositelje odluka na lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou vlasti, kao i za lokalne ali i međunarodne razvojne agencije za daljnji razvoj transparentnih i odgovornih javnih politika u oblasti javne potrošnje.

Nakon konferencije, predviđenu su i radionice koja će omogućiti učesnicima da steknu znanja i vještine potrebne da prate javnu potrošnju u svojim lokalnim zajednicama, dok će jedinice lokalne samouprave  imati priliku da učestvuju na radionici na temu upravljanjem budžetskim deficitom. Pozivamo i medije da nam se pridruže, te da dobiju informacije kako mogu da koriste raspoložive baze za svoj rad.

Konferencija je otvorena za predstavnike udruženja, fondacija, medija, lokalnih vlasti i viših nivoa vlasti kao i sve ostale društvene aktere koji su aktivni u oblasti javne potrošnje.

Svi_e zainteresirani_e mogu se prijaviti do 14.02.2024. godine putem online obrasca dostupnog na ovom linku.

Organizator snosi troškove noćenja i puta za učesnike/ce koji dolaze van Sarajeva, dok predstavnicima javnih institucija i organa vlasti koji dolaze van Sarajeva organizator snosi samo troškove noćenja.

Kontakt: Elma Demir, istraživačica i projektna menadžerica (elma.demir@mreza-mira.net)

Snaga lokalnog je petogodišnji projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji radi na osnaživanju lokalnih zajednica. Kroz pomoć i podršku zajednicama u BiH želimo razviti kapacitete koji omogućavaju održivi rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa. Više informacija dostupno je na web stranici www.snagalokalnog.ba

P R O G R A M   K O N F E R E N C I J E

Četvrtak, 22.02.2024

09:30 – 10:00   Registracija učesnika/ca  
10:00 – 10:15         Dobrodošlica, ciljevi i očekivanja Snježana Ivandić Ninković, menadžerica programa Snaga lokalnog Elma Demir, voditeljica istraživanja
10:15 – 10:45 Analiza budžeta jedinica lokalne samouprave Prof. dr. Jasmin Halebić, nezavisni stručnjak  
10:45 – 11:00 Pitanja i odgovori  
11:00 – 11:20      Komparativni uvid u javnu potrošnju: ključni problemi i trendovi Dževad  Nekić, generalni revizor Ureda za reviziju institucija FBiH  
11:20 – 11:30 Pitanja i odgovori  
11:30 – 11:50 Preporuke za unapređenje budžetske transparentnosti, bolje kontrole i raspodjele budžetskog novca te sprečavanje zloupotreba javnog novca Leila Bičakćić, direktorica Centra za istraživačko novinarstvo (CIN)  
11:50 – 12:00 Pitanja i odgovori  
12:00 – 12:30     Pauza za kafu / Davanje izjava u kutku za medije  
12:30 – 12:50 Praćenje javne potrošnje u svrhu spriječavanja korupcije Srđan Traljić, menadžer za odnose s javnošću, Transparency International BiH 
12:50 – 13:00 Pitanja i odgovori
13:00 – 14:00     Ručak
14:00 – 14:20 Univerzalne poruke sa aspekta fiskalne transparentnosti Miroslav Tomić, član Upravnog odbora Centra za zastupanje građanskih interesa (CPI)  
14:20 – 14:30 Pitanja i odgovori
14:30 – 15:30 Diskusija: Mogućnosti saradnje, potencijalne inicijative i aktivnosti

P R O G R A M   R A D I O N I C A

Petak, 23.02.2024

10:00 – 10:30         Zaključci diskusije: Strateški pristup za efikasniju javnu potrošnju
10:30 – 11:00     Radionica za javni sektor: Kako iskoristiti budžetski suficit  Prof. dr. Jasmin Halebić, nezavisni stručnjak  
10:30 – 11:00     Radionica za OCD: Kako čitati lokalne budžete Miroslav Tomić, nezavisni stručnjak
10:30 – 11:00     Radionica za medije: Kako analizirati Transparency International baze Srđan Traljić, nezavisni stručnjak
11:00 – 11:30 Rad u grupama
  11:30 – 12:30   Predstavljanje rada u grupama
12:30 – 12:45 Evaluacija
12:45 – 13:00 Dušo, dušo, dušo, znaš da si mi draga, hajde molim te nasmiji se …
13:00 – 14:00     Ručak

www.mreza-mira.net

drugi upravo čitaju