Novi pristup stambenoj politici u KS: Menjanje paradigme o rješavanju stambenog pitanja kao isključivo kupovine nekretnine

Prva panel diskusija o temi “Novi okviri stambene politike u Kantonu Sarajevo” održana je u organizaciji Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.
Diskusiji su prethodila izlaganja panelista: doc.dr.sc. Mirza Hebiba s Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu o temi “Pravni okvir i modeli stambenog zbrinjavanja”, magistrice prava Lejle Ramić s Pravnog fakulteta o temi “Stambeno tržište u Kantonu Sarajevo – aktuelni izazovi mladih”, te izlaganje magistrice prava Amele Zeherović, uposlenice Općine Vogošća, o temi “Novi okvir stambene politike u Kantonu Sarajevo, perspektive s nivoa lokalne samouprave” i direktora Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo Kenana Dinara o programima subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja mladih u Kantonu Sarajevo 2017-2023.
Panelisti su na osnovu dosadašnjih profesionalnih iskustava iz ove oblasti radili detaljna istraživanja na ove teme.
“Jako je bitno da imamo politku iza koje će stati Vlada i Skupština KS i da narednih godina razvijamo stambeni fond KS, s fokusom na rješavanje stambenog pitanja mladih. Građani su naš najbitniji resurs i jedan od načina da ostanu ovdje jeste da se stambeno vežu. Trebamo da mijenjamo paradigmu da je stambeno zbrinjavanje bilo koga isključivo kupovina stanova, trebamo razviti svijest da je to i povoljniji najam kao što je u drugim zemljama Evropske unije.
Vrlo je bitno da je ministar Bojan Bošnjak angažovao akademsku zajednicu da na akademski i tržišni pristup predoči trenutno stanje, da vidimo u kojem pravcu treba da se krećemo u narednim godinama”, kazao je premijer KS Nihad Uk. Istakao je i da će u ovoj godini zasigurno biti kreiran pravedniji sistem subvencioniranja putem ovog ministarstva.
Naglasio je da su pri kreiranju novih kriterija za dodjelu subvencija od iznimne važnosti sugestije i prijedlozi predstavnika mladih, kao i svih relevantnih subjekata.
” Moja ideja je bila i još uvijek je da ovu oblast učinimo efektnijom. Intencija je da je uokvirimo interresorno, na maksimalno otvoren i transparentan način. Trenutno stanje našeg društva, vrijeme koje je pred nama i procesi koji nas čekaju, zahtijevaju temeljite pristupe kao nikada do sada”, istakao je resorni ministar Bojan Bošnjak.
Ukazao je na važnost evaluacije mjera koje se donose, kao i njihovih efekata.
“To je put kojim želimo da idemo, da inoviramo kompletan sistem. Nakon ovih današnjih sesija, formirat ćemo zaključke na osnovu kojih će se sačiniti set mjera koje će biti predložene Vladi i Skupštini da dalje kreiraju stambenu politiku u smjeru koji je najbolji“, istakao je ministar.
Poručio je da mladi moraju biti aktvini u kreiranju mjera i pozvao ih da prisustvuju ovim skupovima.
Doc.dr.sc. Hebib je istakao, između ostalog, da je neophodno uključiti stambeno zbrinjvanje mladih u socijalne politike, kao i uključiti različite olakšice u postojeće zakone, provesti evaluaciju postojećih programa i ponuditi nove, te redefinirati postojeći stambeni fond i primjeniti javno-privatna partnerstva.
“Stambeni fond jedinica lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo nije zanemariv. Riječ je o velikom broju nekretninana koje treba staviti u zakup, odnosno omogućiti mladim ljudima da pod povoljnijim uvjetima zaključe ugovore o zakupu tih nekretnina. Ako se omoguće dugoročni zakupi, uz učesće druge strane, odnosno Kantona, pojedine mlade osobe, a posebno one koje ne mogu pristupiti kreditima, odabrat će zakup”, naveo je između ostalog Hebib.

Uz članove Skupštine i Vlade KS, prisutni su bili predstavnici općina, Univerziteta u Sarajevu, kao i predstavnici institucija, organizacija i udruženja koji mogu dati svoj doprinos u kreiranju najboljih budućih modela za ovu oblast. Iako je Ministarstvo uputilo poziv na panel svim vijećima mladih u općinama, skupu je prisustvovala samo predstavnica iz Općine Ilijaš, saopćeno je iz press Službe KS.

Izvor: ( www.tvsa.ba / Javno.ba )

drugi upravo čitaju