Nove smjernice urodijagnostike i neurodijagnostike za internističke i kardiološke pacijente u procesu izrade

Redovni sastanak ministra zdravstva Kantona Sarajevo Enisa Hasanovića održan je sa direktorima javnih zdravstvenih ustanova u KS i članovima Radnih grupa koje rade na koordinaciji i unapređenju sistema upućivanja pacijenata.

Planira se omogućavanje elektronskog upućivanja pacijenata na veći nivo zdravstvene zaštite po dijagnozama, uz revidiranje smjernica iz drugih zemalja od strane NIR-a i Komisije Ministarstva zdravstva KS.

Na sastanku su doneseni zaključci vezani za preoperativnu pripremu djece, formiranje Radnih grupa za predlaganje smjernica za dijagnostiku i obradu pacijenata, te rješavanje problema nepotrebnih upućivanja pacijenata na suvišne pretrage.

Očekuje se aktivno učešće svih ustanova i stručnjaka u procesu optimizacije zdravstvenog sistema kako bi se olakšalo pacijentima ostvarivanje prava bez nepotrebnog prebacivanja i zadržavanja kroz sistem.

Ministar će održati sastanak sa relevantnim osobama na temu funkcioniranja pedijatrijske službe, sa akcentom na vakcinaciju djece i organizaciju iste. Planirani su sastanci sa drugim specijalistima kako bi se unaprijedila koordinacija i sinhronizacija rada specijalista kroz različite ustanove i olakšalo kretanje pacijentima kroz sistem, smanjivši opterećenost medicinskog osoblja.

Ministar Hasanović ističe važnost unapređenja koordinacije i rada specijalista kroz zdravstvene ustanove radi olakšavanja pacijentima ostvarivanje prava i smanjenja opterećenosti medicinskog osoblja.

Izvor: ( www.tvsa.ba / Javno.ba )

drugi upravo čitaju