Niti radi Komisija niti ima Nezavisnog odbora, izbor direktora i zamjenika direktora FUP-a na 'dugom štapu'

Piše: Amra Vrabac 


Skoro četiri mjeseca su prošla, a još uvijek nije konstituisana Zajednička radna grupa Komisija za izbor i imenovanja oba doma Parlamenta FBiH iako su oba doma potvrdila članove zajedničke komisije, po tri iz svakog od domova. Ova Komisija trebala je provesti konkursnu proceduru izbora članova Nezavisnog odbora Parlamenta FBiH.  

Od kraja avgusta 2022. godine ne postoji Nezavisni odbor Federalnog parlamenta koji raspisuje i provodi konkursnu proceduru za izbor direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije. FUP je bez direktora već petu godinu, tačnije od odlaska Dragana Lukača, a od 2019. do sada su bila tri konkursa, ali nijedan kandidat nije dobio podršku Vlade FBiH.

Vlada FBiH je na sjednici 02.02.2023. donijela rješenje kojim je ovlastila Ensada Kormana, da rukovodi radom Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, u trajanju od 3 (tri) mjeseca od dana donošenja ovog rješenja, koliko vremena je potrebno za provođenje postupka i imenovanje direktora Federalne uprave policije. Korman je bio zamjenik direktora, ali zbog nepostojanja direktora Vlada FBiH ga je ovlastila da rukovodi FUP-om, no i njegov mandat je istekao. 

U ovom trenutku ne može biti raspisan konkurs za direktora niti zamjenika direktora FUP-a jer ne postoji Nezavisni odbor Parlamenta FBiH. Vlada FBiH je na jučerašnjoj sjednici ovlastila Vahidina Munjića da rukovodi FUP-om u periodu od tri mjeseca. 

Dok je još obavljao dužnost federalnog ministra unutrašnjih poslova Aljoša Čampara je 26. januara uputio dopis predsjedavajućoj Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Mirjani Marinković-Lepić i predsjedavajućem Doma naroda Parlamenta FBiH Tomislavu Martinoviću u kojem im skreće pažnju na situaciju u vezi otežanog rada Federalne uprave policije.

„Napominjem vas da je zbog blagovremenog rješavanja višestrukih problema koji opterećuju rad Federalne uprave policije FMUP-a (upražnjena pozicija direktora, istek mandata zamjeniku direktora i sl.) potrebno, što je prije moguće, formirati radna tijela Parlamenta predviđena Zakonom o unutrašnjim poslovima FBiH, odnosno Nezavisni odbor i Odbor za žalbe građana, kako bi se provela konkursna procedura za izbor direktora i zamjenika direktora FUP“, naveo je Čampara.

Odgovor nikada nije dobio. 

Iako nema smetnji da se konstituiše ova komisija i da se izabere novi Nezavisni odbor nema odgovora zašto se to ne radi. 

Nova Vlada FBiH potvrđena je 28. aprila. U raspodjeli pozicija još nije obznanjeno kome pripada pozicija direktora FUP-a. Ministar FMUP-a je Ramo Isak što bi u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima značilo da na tu poziciju ne može biti imenovan Bošnjak. 

Nije tajna da čelnu poziciju direktora FUP-a želi HDZ BiH već godinama i da se na konkurse prijavljuju kadrovi bliski ovoj stranci. Prvo su na tu poziciju željeli imenovati Zorana Galića, ali nije bilo podrške na Vladi FBiH. Galić je u februaru imenovan za zamjenika direktora u SIPA-u. 

Ono što je sigurno da će biti određena bitka za ovu poziciju. Ona bi u svakom slučaju trebala pripasti strankama okupljenim oko SDP-a posmatrajući sve pozicije u sigurnosnom sektoru. Za sada su dvije pozicije na koje trebaju doći Bošnjaci upražnjene, i u toku je konkursna procedura, dok su preostale pozicije u državnim policijskim agencijama i OSA-i popunjene.

nap.ba

drugi upravo čitaju