NAKNADA STOPOSTOTNOM INVALIDU, UMJESTO 403 KM, IZNOSIT ĆE 637 KM

naknada stopostotnom invalidu, umjesto 403 km, iznosit će 637 km

Iznosi invalidnine ubuduće će biti 173,80 KM i 130,30 KM, tuđe njege i zaštite 434,40 KM i 217,20 KM, dok bi ortopedski dodatak trebao iznositi 30,40 KM

Umjesto 403 KM, koliko je do sada iznosila mjesečna naknada osobe čiji je invaliditet ocijenjen 100-postotnim, stupanjem na snagu Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama s invaliditetom taj će iznos biti 637 KM, piše Večernji list BiH.

Naime, na posljednjoj sjednici Zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine spomenuti zakon usvojen je u formi nacrta, a kako bi stupio na snagu, treba ga potvrditi i federalni Dom naroda. Kako se navodi u samom tekstu zakona, osobe s invaliditetom imaju pravo na invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od druge osobe, ortopedski dodatak, pomoć u troškovima liječenja i nabavi ortopedskih pomagala, osposobljavanje za rad (profesionalna rehabilitacija, prekvalifikacija i dokvalifikacija), prioritetno zapošljavanje pod jednakim uvjetima, novčanu i drugu materijalnu pomoć, smještaj u drugu porodicu, smještaj u ustanovu socijalne zaštite, usluge socijalnog i drugog stručnog rada te kućnu njegu i pomoć u kući. Prema riječima federalnog ministra rada i socijalne zaštite Veska Drljače, riječ je o zakonu kojim se na sistematski način uređuje pitanje materijalne podrške osobama s invaliditetom. Naglasio je kako je prilikom izrade zakona Ministarstvo posebnu suradnju ostvarilo s Vijećem osoba s invaliditetom FBiH. Podsjetio je na činjenicu kako je važeći zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom mijenjan sedam puta.

  • Pristupilo se izradi četiri potpuno nova zakona, uključujući i ovaj kojim se uređuju pitanja zaštite osoba s invaliditetom. Ovim zakonom utvrđuju se definicije osoba s invaliditetom i samog invaliditeta, jedinstvena načela i institucionalni model za ocjenu stepena invaliditeta, okvir i jedinstveni pristup materijalne podrške osoba s invaliditetom. Također se utvrđuju osnovna prava, obujam i uvjeti pod kojima se ostvaruje osnovica za ta prava, finansiranje, nadzor nad primjenom zakona i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom – kazao je resorni ministar.

Novosti su i pravilnik o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja i jedinstvena lista invaliditeta za sve osobe s invaliditetom, bez obzira na uslove nastanka invaliditeta u skladu s listom Svjetske zdravstvene organizacije, a koje je prvi put donio Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Drljača je objasnio kako se osnovica za budžet novčanih davanja veže uz 80 posto najniže cijene rada u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Budući da najniža plaća u FBiH trenutačno iznosi 596 KM, osnovica za budžet je 434 marke te se ona usklađuje s rastom najniže cijene rada. U skladu s navedenim, tokom ove godine visina invalidnine za prvu kategoriju (oštećenje organizma 100 posto) je 40 posto od osnovice i iznosi 173 KM, a za drugu kategoriju (90 posto) naknada je 30 posto osnovice, odnosno 130 KM. Svi zastupnici su tokom rasprava istaknuli da je usvajanje ovog zakona put prema ispravljanju dugogodišnje nepravde prema ovoj populaciji i da tokom javne rasprave trebaju biti maksimalno posvećeni ispravljanju određenih nedorečenosti. Iako je cijena rada u Federaciji BiH u proteklom razdoblju rasla, osnovica za budžet invalidnina godinama se nije mijenjala, zbog čega se ta kategorija stanovništva našla u nepovoljnijoj situaciji. Broj postojećih korisnika prava koja se reguliraju ovim zakonom na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine je oko 43.000, a za primjenu novog zakona potrebno je izdvojiti oko 260,000.000 KM godišnje odnosno dodatnih oko 118,000.000 KM.

hayat.ba

drugi upravo čitaju