Najbogatije zemlje svijeta u 3 metrike

Kako mjerite ekonomski uspjeh jedne zemlje?

Prema jednoj klasičnoj mjeri, BDP po glavi stanovnika pokazuje individualni ekonomski prosperitet. Ali poređenje zemalja samo po ovom pokazatelju ne govori cijelu priču. Da biste dobili bolju predstavu o životnom standardu, potrebno je da pogledate dokle će vaš novac ići zajedno sa prilagođavanjem produktivnosti rada.

Grafika Visual Capitalista prikazuje najbogatije zemlje svijeta prema tri različite mjere, na osnovu podataka The Economist-a i Sondre Solstad-a. Sve brojke su u američkim dolarima.

Najbogatije zemlje svijeta, prema BDP-u po glavi stanovnika

Kao što tabela ispod pokazuje, manje zemlje prolaze mnogo bolje — od 10 najbogatijih zemalja, njih osam ima stanovništvo ispod 10 miliona ljudi.

Luksemburg , čiji finansijski sektor čini 25% njegovog BDP-a, najbogatija je zemlja na svijetu po BDP-u po glavi stanovnika.

Sa populacijom od samo 660.000, zemlja se takođe smatra poreskim rajem, što podstiče strane investicije zbog svoje povoljne poreske politike. Zbog značajnog bogatstva male nacije, njeni građani uživaju besplatno obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i prevoz.

Bermuda, kao i Luksemburg, poznata je kao poreski raj. Nekoliko multinacionalnih kompanija sklonilo je milijarde u ovoj ostrvskoj državi – uključujući Google, koji je 2017. premjestio 23 milijarde dolara u kompaniju skrivenog vlasništva kako bi smanjio troškove stranog poreza.

Sa BDP-om po glavi stanovnika od 82.808 dolara, Singapur je najbogatija zemlja u Aziji zahvaljujući svojoj ulozi globalnog centra za finansije , trgovinu i turizam.

Novi parametar: Paritet kupovne moći (PPP)

Drugi način poređenja zemalja prilagođava BDP po glavi stanovnika na osnovu relativne cijene roba i usluga kako bi se uzele u obzir razlike u troškovima života i snazi ​​lokalne valute.

Ovo omogućava jasnije poređenje životnog standarda u različitim zemljama jer se za dolar može kupiti više dobara u različitim zemljama. U nastavku pokazujemo kako se zemlje drugačije rangiraju na osnovu ove mjere, poznate kao BDP po glavi stanovnika prilagođen paritetu kupovne moći (PPP):

Kao što vidimo, Singapur značajno skače na ljestvici kada se BDP prilagodi PPP.

Gledanje na najbogatije zemlje svijeta na ovaj način pokazuje da je životni standard u Singapuru visok jer njihova valuta može ići više nego u drugim zemljama. Često će bogatije zemlje imati više cijene kao rezultat veće produktivnosti rada, napredne tehnologije i drugih faktora.

Slično tome, UAE se penju u prvih 10, nadmašujući i Švajcarsku i SAD. Kao jedna od najvećih zemalja u proizvodnji nafte u svijetu, ostvarila je 100 milijardi dolara prihoda od nafte u 2022, što je otprilike 100.000 dolara po stanovniku.

Najbogatije zemlje svijeta prilagođene satima rada

Kako se rangiranje mijenja kada se uzme u obzir produktivnost?

Da bi se ovo analiziralo, BDP po glavi stanovnika na bazi PPP se prilagođava procijenjenim radnim satima po osobi. Ekonomije koje imaju visokokvalitetnu, produktivnu radnu snagu sa jakim životnim standardom imaju tendenciju da se dobro rangiraju koristeći ovu mjeru.

U ovom slučaju, Norveška ima najbolji plasman na globalnom nivou. Na ovaj snažan rezultat vjerovatno utiče manje sati rada u poređenju sa američkom populacijom zbog većih naknada za godišnji odmor, između ostalih faktora.

U međuvremenu, SAD su na 11. mjestu kada je u pitanju prilagođavanje radnih sati, sa uglavnom zapadnoevropskim zemljama ispred na rang listi. Slično tome, zemlje uključujući Holandiju, Singapur, Hongkong i Brunej opadaju pri prilagođavanju radnog vremena.

Važno je da se najbogatije zemlje svijeta ne mogu razumjeti uzimajući u obzir samo jednu metriku. Samo gledanjem niza parametara možemo vidjeti kako se zemlje razlikuju u rangiranju, zavisno od parametra koji uzimamo kao relevantan.

.fb-background-color {
background: #ffffff !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

investitor.me

drugi upravo čitaju