Na čelu Komisije za nadzor nad radom OSA-e mora biti opozicija, SDA ili DF

(Patria) – Nakon što Centralna izborna komisija BiH usvoji izvještaj o provedenom glasanju i izboru deset državnih delegata u Klubu Bošnjaka i Hrvata u Domu naroda PS BiH, otvoren je put za zakazivanje konstituirajuće sjednice ovog doma.

Iz bh. entiteta Rs ranije je izabrano pet delegata od kojih SNSD ima četiri i jedan SDS. U Klub Hrvata ušla su tri delegata HDZ BiH, jedan HDZ 1990 i Zlatko Miletić (ZNG).

U Klub Bošnjaka ušla su dva delegata SDA, jedan DF-a, jedan NIP-a i peti je iz Stranke za BiH. SDP kao dio vladajuće strukture na državnom nivou nema nijednog delegata u Domu naroda PS BiH.

Uskoro bi trebala biti imenovana i Sigurnosno-obavještajna komisija PS BiH (Komisija za nadzor nad radom OSA-e) koja broji 12 članova, po šest iz svakog doma.

Na čelu Komisije je predsjedavajući koji je izabran iz reda članova Komisije i on mora biti član stranke zastupljene u jednom od domova Parlamentarne skupštine BiH koja nije dio vladajuće koalicije. To bi u ovom mandatu mogao biti neki od zastupnika iz SDA ili DF-a koji nisu dio vladajuće većine, a imaju najveći pojedinačni broj zastupnika u odnosu na opoziciju iz Rs-a. U prošlom mandatu na čelu Komisije bio je Nermin Nikšić iz opozicionog SDP-a. 

Kandidati koji su predloženi za članstvo u Komisiji prolaze sigurnosnu provjeru koju vrši Agencija. Članovi Komisije se kandiduju u skladu sa principom proporcionalne zastupljenosti političkih stranaka u Predstavničkom domu. U Komisiji su zastupljena sva tri konstitutivna naroda.

Komisija održava rasprave o imenovanju generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora Agencije i daje mišljenja o tom imenovanju.

Jedan od prvih zadataka predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto nakon što je imenovano novo Vijeće ministara BiH je imenovanje Izvršnog odbora koji učestvuje u imenovanju generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora OSA-e.

„U sastav Izvršnog odbora, pored predsjedavajućeg Vijeća ministara, ulaze dva zamjenika predsjedavajućeg, ili dva ministra iz Vijeća ministara, tako da sastav Izvršnog odbora u svakom slučaju odražava zastupljenost sva tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine“, navodi se u Zakonu o OSA-i.

Uz Krišto će u Izvršni odbor još dva ministra, jedan iz reda Bošnjaka, a jedan iz reda Srba. Iako su njeni zamjenici Zukan Helez (ministar odbrane – SDP BiH) i Zoran Tegeltija (ministar finansija i trezora – SNSD), Krišto može izabrati i neka druga dva ministra iz reda Bošnjaka i Srba. Za sada nema informacija da li će Krišto držati se zamjenika ili će predložiti Elmedina Konakovića za člana Izvršnog odbora.  

Član 25. Zakona o OSA-i precizira:

Generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora imenuje i razrješava dužnosti Vijeće ministara, na prijedlog predsjedavajućeg i u konsultacijama sa članovima Predsjedništva, Izvršnog odbora i Sigurnosno-obavještajne komisije.

Imenovanje generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora se vrši na osnovu pokazane profesionalnosti i iskustva stečenog na obavještajno-sigurnosnim poslovima i provođenju zakona, a ne na osnovu političke pripadnosti. Traženo iskustvo ne može biti isključivo stečeno na pozicijama do kojih se dolazi političkim imenovanjem. 

Iako je nova vlast najavila brzu smjenu rukovodilaca policijskih agencija i čelnika OSA-e taj proces neće ići tako brzo zbog potrebnih sigurnosnih provjera za članove Komisije, ali i ministara kako bi dobili pristup tajnim podacima. 

nap.ba

drugi upravo čitaju