NA BRDU ŽUČ NIČU KRILA SLOBODE: MONUMENTALNO ZDANJE SVIM BRANIOCIMA KOJI SU BRANILI GRAD SARAJEVO I BIH

na brdu žuč niču krila slobode: monumentalno zdanje svim braniocima koji su branili grad sarajevo i bih

Zato je Odlukom o usvajanju Projekta Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995. iz 2006, Ministarstvu za boračka pitanja naloženo da finansira pripremu i realizaciju potprojekta – izgradnja memorijalnog centra Žuč.

Fond Memorijala ima vodeću ulogu u smislu operativno-tehničkih poslova realizacije projekta i upravljanje kompleksom nakon izgradnje, a Općina Novi Grad u proceduri rješavanja imovinskopravnih odnosa, pribavljanja urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole i izgradnje.

  • Poduzet je niz aktivnosti na pribavljanju projektne dokumentacije, raspisan je javni anonimni konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko-pejzažno rješenje, odabrano je najbolje rješenje, na osnovu kojeg je urađen idejni, a potom i izvedbeni projekat. Sva projektna dokumentacija je predata Općini Novi Grad, koja je preuzela ulogu nosioca realizacije i izgradnje Memorijalnog centra Žuč. Ministarstvo za boračka pitanja KS-a je izradilo nacrt-prijedlog sporazuma o nastavku realizacije potprojekta izgradnje memorijalnog centra Žuč, koji je dostavljen svim relevantnim subjektima na prijedlog, sugestije, mišljenja i na upoznavanje, podsjetili su iz Ministarstva za boračka pitanja KS-a i naglasili da je 2015. odabrano najbolje idejno rješenje za Memorijalni centar Žuč, a u novembru, na mjestu nekadašnjeg Doma kulture, na brdu Žuč počela je izgradnja Spomen-doma oslobodiocima Općine Novi Grad i Sarajeva na ulazu u budući memorijalni kompleks Žuč.

U Prijedlogu budžeta za 2023, Ministarstvo za boračka pitanja KS-a je planiralo milion KM kredita

U junu 2018. otvoren je Dom oslobodilaca, koji predstavlja ulaznu kapiju za budući memorijalni kompleks koji će se u narednom periodu graditi na platou Golog brda. Sporazum o nastavku realizacije potprojekta izgradnje memorijalnog centra Žuč je potpisan 2021, a direktni učesnici realizacije ovog sporazuma su općine Novo Sarajevo, Novi Grad, Vogošća, te JU Fond memorijala KS-a i Zavod za izgradnju KS-a. Prošle godine je položen kamen temeljac za izgradnju centralnog spomen-obilježja Krila slobode na platou Golog brda.

na brdu žuč niču krila slobode: monumentalno zdanje svim braniocima koji su branili grad sarajevo i bih
NA BRDU ŽUČ NIČU KRILA SLOBODE: MONUMENTALNO ZDANJE SVIM BRANIOCIMA KOJI SU BRANILI GRAD SARAJEVO I BIH
  • Krajem 2019. Općini Novi Grad je doznačeno 100.000 KM, kao podrška tada aktuelnim radovima, rekonstrukcija rovova i tranšea na lokalitetu Golo brdo. U 2021, na poziciji Ministarstva za boračka pitanja KS-a, bilo je raspoloživo 50.000 KM. S obzirom na to da je Općina Novi Grad u 2020. ugovorila radove od 465.660 KM, spomenik Krila slobode – I faza uz očekivani rast troškova radi izmjene radova i porasta cijena, potpisan je sporazum o doznačavanju tih 50.000 KM. U toku 2022, Ministarstvo za boračka pitanja KS-a je na bazi potpisanog sporazuma sa Općinom Novi Grad izvršilo transfer 225.000 KM za realizaciju izgradnje spomen-obilježja braniocima Žuči, spomenik Krila slobode. Iz budžeta Ministarstva je ukupno za aktivnosti u okviru Memorijalnog centra Žuč, Općini Novi Grad doznačeno 375.000 KM, dodali su iz Ministarstva za boračka pitanja KS-a.

JU Fond memorijala KS-a za izgradnju Spomenika Krila slobode 2021. je izdvojio 122.000 KM, a 2022. 50.000 KM transfera Općine Novo Sarajevo preko JU Fonda Memorijala, što ukupno čini 172.000 KM.

MONUMENTALNO ZDANJE

  • Nakon okončanja radova na izgradnji Spomenika Krila slobode, nastavit će se aktivnosti i na realizaciji drugog dijela projekta, što podrazumijeva izgradnju cjelokupnog kompleksa Žuč, a čija izgradnja će u konačnici predstavljati monumentalno zdanje svim braniocima koji su branili grad Sarajevo i BiH.
  • Prijedlogom budžeta KS-a za 2023, na poziciji kapitalnih transfera potprojekat Memorijalni centar Žuč planirano je milion KM kreditnih sredstava, naveli su iz Ministarstva za boračka pitanja KS-a, piše Oslobodjenje.ba.

hayat.ba

drugi upravo čitaju