MMF rezolutan: Oduprijeti se pokušajima da se koriste sredstva CB BiH za finansiranje entiteta

(Patria) – Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) pod vođstvom Aline Iancu, održala je u periodu od 10. do 23. maja razgovore s predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini u okviru konsultacija prema članu IV Statuta MMF-a za 2023. godinu. Po okončanju misije, gospođa Iancu je dala sljedeću izjavu:

„Ekonomska aktivnost u Bosni i Hercegovini (BiH) se usporava, dok je inflacija, iako u opadanju, i dalje visoka. Rast je, sa stope od 7,4 posto u 2021. godini, tokom 2022. godine pao na 3,9 posto, a ove godine se predviđa njegovo dodatno smanjenje na 2 posto. Inflacija je u oktobru/listopadu 2022. godine dostigla najvišu vrijednost od 17,4 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a od tada ima trend pada. Predviđa se da će tokom 2023. godine prosječna inflacija pasti na 6 posto, što je u skladu s padom cijena hrane i energije na međunarodnim tržištima. Međutim, inflacija u koju nisu uključene cijene hrane i energije tek treba dosegnuti vrhunac. Prisutni su visoki negativni rizici, koji uključuju naglo ekonomsko usporavanje u Europi, jačanje političkih napetosti na domaćem planu, te ostvarivanje finansijskih rizika.“

„Misija je pozvala na manje ekspanzivnu fiskalnu politiku, veće kamatne stope i mjere koje će očuvati finansijsku stabilnost. Uzimajući u obzir ograničene instrumente monetarne politike, neophodno je da fiskalna politika pomogne u borbi protiv inflacije putem ograničavanja tekuće potrošnje. Vlasti bi također trebale povećati javne investicije koje potiču ekonomski rast, bolje usmjeravati socijalnu pomoć, te poboljšati naplatu prihoda. Centralna banka bi odmah trebala smanjiti razliku u odnosu na kamatne stope u eurozoni tako što će dodatno povećati stope naknade na rezerve banaka. Agencije za bankarstvo trebale bi ukinuti mjere kojima se remete kamatne stope i osigurati da klasifikacija aktive banaka i rezervisanja za kreditne gubitke tačno odražavaju kreditni rizik i gubitke. Vlasti bi trebale poboljšati pripravnost za krizne situacije i uspostaviti fond za finansijsku stabilnost koji bi mogao olakšati restrukturiranje banaka i osigurati likvidnost u izuzetnim okolnostima.

Pozivi na upotrebu sredstava Centralne banke s ciljem finansiranja entitetskih budžeta ili davanja kredita bankama ili širem privatnom sektoru su pogrešni i treba im se snažno oduprijeti.

„S ciljem pospješivanja ekonomskog rasta vođenog privatnim sektorom, vlasti trebaju ubrzati druge reforme. Takve reforme uključuju jačanje nadzora nad javnim preduzećima i njihovog upravljanja, unapređenje poslovnog okruženja, te digitalizaciju ekonomije. Vlasti bi također trebale pojačati napore u prevenciji korupcije i provedbi zakonom predviđenih mjera protiv nje. Neposredni prioritet u ovom trenutku je donošenje novog zakona o sprečavanju pranja novca. Potrebno je intenzivirati napore kako bi se zemlja bolje pripremila za uvođenje EU Mehanizma za prilagođavanje ugljika na granicama, te kako bi se omogućila tranzicija od upotrebe uglja ka zelenoj energiji.“

„U narednih nekoliko sedmica, tim MMF-a pripremit će izvještaj misije MMF-a o konsultacijama prema članu IV Statuta MMF-a, koji bi Izvršni odbor MMF-a prema rasporedu trebao razmatrati u augustu/kolovozu.“

„Misija se zahvaljuje vlastima i svim drugim sagovornicima na konstruktivnim i informativnim razgovorima.“

nap.ba

drugi upravo čitaju