MISIJA OSCE-A U BIH POKREĆE SVEOBUHVATNI DIJALOG U CILJU BORBE PROTIV RODNO-ZASNOVANOG NASILJA

misija osce-a u bih pokreće sveobuhvatni dijalog u cilju borbe protiv rodno-zasnovanog nasilja

– Kada se dese tragedije poput onih kojima smo svjedočili u Gradačcu, Živinicama i Bijeljini, svi smo užasnuti i suosjećamo sa žrtvama i njihovim porodicama. Takva reakcija je primjerena, riječ je o sasvim normalnoj ljudskoj reakciji, ali nažalost, reakcija nije dovoljna – izjavio je ambasador Aggeler, šef Misije OSCE-a u BiH.

Kako je kazao, mora doći do poduzimanja koraka koji će spriječiti slične događaje u budućnosti. Poduzimanje takvih koraka je moguće. Nasilje u porodici je pošast koja pogađa svaku nacionalnu, vjersku ili jezičku skupinu širom ove zemlje. To je zajednički izazov koji zahtijeva zajedničko djelovanje.

Sastanak više od 30 visokih predstavnika i predstavnica vlasti, agencija za provođenje zakona i stručnjaka i stručnjakinja iz oblasti rodne ravnopravnosti poslužio je kao važna platforma za analizu manjkavosti sistema, razumijevanje razloga iz kojih žrtve često ne traže pomoć, i rješavanje alarmantnog problema nedovoljnog prijavljivanja djela ove vrste, saopćeno je iz OSCE misije u BiH.

Učesnici i učesnice su se jednoglasno saglasili sa zaključkom da borba protiv nasilja u porodici zahtijeva jednako složen odgovor, koji će biti pažljivo odmjeren, multidisciplinaran i istrajan, odgovor koji će uvažiti rodne specifičnosti, u središte pažnje staviti žrtvu i njene potrebe, te uvažavati prirodu traumatskog iskustva.

U skladu s time, dogovoren je niz zajedničkih obaveza u cilju poduzimanja hitnih, strateških i sistemskih institucionalnih koraka.

Misija OSCE-a u BiH odaje priznanje nadležnim organima na spremnosti da poduzmu sve potrebne mjere u cilju borbe protiv rodno-zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, uključujući tu i mjere jačanja relevantnog zakonskog okvira.

U tom smislu, Misija ističe kako je važno da Parlament Federacije unaprijedi odgovarajuće političke i institucionalne odgovore u cilju borbe protiv nasilja u porodici/rodno-zasnovanog nasilja, a naročito da donese izmjene i dopune Krivičnog zakona u cilju pune primjene Istanbulske konvencije te Zakon o zaštiti od nasilja u porodici.

Misija je u potpunosti spremna na pružanje pomoći nadležnim institucijama Federacije BiH u tim aktivnostima.

Prepoznajući već poduzete aktivnosti, OSCE odaje priznanje entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova na njihovoj spremnosti na realizaciju edukativnih kurseva na policijskim akademijama koje djeluju u njihovom sastavu, uključujući tu i izvođenje edukativnih aktivnosti kroz uvođenje novih predmeta u program obuke, koji će buduće pripadnike policije osposobiti za brzo i efikasno postupanje u predmetima nasilja u porodici i rodno-zasnovanog nasilja.

  • Posebno želimo pohvaliti posljednje relevantne inicijative ministra unutrašnjih poslova FBiH poduzete u ovom smislu. Misija će nastaviti pružati pomoć entitetskim ministarstvima u ovom procesu – podvlače iz OSCE-a.

Kako se dalje navodi, nadležna entitetska i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova prihvataju obavezu da nastave planiranje i realizaciju obaveznih aktivnosti specijalističke obuke za ovlaštena službena lica u sastavu policije, što uključuje i saradnju sa nadležnim ministarstvima pravde u cilju učešća tužilaca u aktivnostima obuke, u okolnostima kada je to potrebno. Nadležna entitetska i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova taj proces trebala bi okončati do kraja novembra. Misija OSCE-a u BiH se obavezuje na partnerstvo sa nadležnim institucijama u cilju ispunjenja ove obaveze.

Također, kako je dogovoreno, kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova sa kantonalnim direktorima uprave policije prihvataju obavezu da prisustvuju sastancima nadležnih aktera koje će organizirati Misija i Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH, u cilju izrade smjernica za postupanje policijskih službenika u predmetima nasilja u porodici. Ove smjernice treba uskladiti sa Pravilnikom FBiH o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koje su u nadležnosti policije[1] te dodatno prilagoditi specifičnostima policijskih struktura svakog kantona. Ovu aktivnost treba pokrenuti do sredine septembra i okončati do kraja 2023. godine.

U bliskoj koordinaciji s Ministarstvom unutrašnjih poslova FBiH, kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova obavezuju se na usklađivanje i pooštravanje važećih kantonalnih zakona i propisa o izdavanju dozvola, posjedovanju i kontroli vatrenog oružja, te uvođenje odredbi kojima će biti regulirano obavezno privremeno oduzimanje vatrenog oružja od počinilaca/iz domaćinstva po prijavi nasilja u porodici. Postupak donošenja ovih izmjena propisa treba pokrenuti do kraja oktobra 2023. godine. Tamo gdje su takve odredbe već na snazi, nadležni organi obavezuju se da će osigurati efikasniju i usklađeniju primjenu ovih postupaka/instrukcija.

Kako je dalje navedeno u zaključcima, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) prihvata obavezu da osigura efikasnu obuku u cilju unapređenja odgovora sektora pravosuđa na nasilje u porodici, uključujući tu i obuku na temu adekvatne primjene važećih zakonskih odredbi. Misija se obavezuje da pruži podršku VSTV-u BiH u tom procesu.

Misija OSCE-a u BiH će organizovati pregledni sastanak do kraja novembra 2023. godine, u cilju analize ostvarenog napretka u realizaciji prihvaćenih obaveza koje imaju za cilj prevenciju slučajeva rodno-zasnovanog nasilja i pružanje adekvatne podrške žrtvama, saopćeno je iz Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

hayat.ba

drugi upravo čitaju