Lagumdžija o radu pravosuđa: Mnogo toga se radi po inicijativi međunarodnih partnera

(Patria) – Halil Lagumdžija, predsjednik VSTV-a danas je prisustvovao sjednici Doma naroda PS BiH na kojoj na kraju rasprave nije primljen k znanju godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2022. godinu.

Delegat SNSD-a Sredoje Nović kritikovao je izrečene disciplinske mjere sudijama i tužiocima. Nabrojao je kako je u nekim slučajevima bila javna opomena, smanjenje plaće ili premještaj s pozicije glavnog tužioca. Nović smatra da to nisu adekvatne mjere, te da se time urušava povjerenje javnosti u pravosuđe. Posebno ga je zanimalo da li među sankcionisanim nosiocima pravosudnih funkcija ima „povratnika“, odnosno da su više puta kažnjeni.

Delegat Zlatko Miletić kazao je da podržava kritike Sredoja Novića, te je istakao da je očito da nedostaje tužilaca i sudija.

"Ima jako puno neriješenih predmeta. Bez dodatnih kadrova ne znam kako ćete riješiti ovaj problem. Imate 5500 neriješenih predmeta", kazao je Miletić. 

Odgovarajući na pitanja delegata Lagumdžija je kazao da je Vijeće ministara BiH tek prije dva mjeseca donijelo odluku o formiranju Nadzornog tijela za revidiranu strategiju procesuiranja ratnih zločina.

„Ja sam predsjednik tog Nadzornog tijela. VSTV je u dijelu u kojem može vršilo supstituciju te nadležnosti i radili smo izvještaje. Pitanje o procesuiranju ratnih zločina trebate postaviti Tužilaštvu BiH. Prije dolaska u VSTV bio sam sudija na predmetima ratnih zločina. Do unazad dvije, do dvije i po godine to je rađeno pogrešno. Teret je bio na Tužilaštvu BiH koje je kod sebe imalo sve predmete ratnih zločina. Svi predmeti su trebali proći ocjenu Tužilaštva i Suda BiH o složenosti. Tek unazad dvije i po godine urađena je 'trijaža' i ogroman broj predmeta je spušten na okružna tužilaštva i kantonalna u FBiH. I Sud BiH i Tužilaštvo bavili su se manje značajnim predmetima i zbog toga dobrim dijelom Strategija nije provedena na način kako je trebala i zato će doći do probijanja postavljenog roka u Strategiji", istakao je Lagumdžija. 

Kazao je da je protok vremena poguban po kvalitet istraga i suđenja.

"Umiru i osumnjičeni i svjedoci, sjećanje blijedi. Moj stav je da Tužilaštvo BiH pa i ostala tužilaštva bi se trebala držati kriterija i procesuirati najteže i najsloženije predmete bez obzira kojem narodu pripada osumnjičeni", kazao je.   

Govoreći o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca kazao je da te procese provodi Ured disciplinskog tužioca.

„Sankcije nisu male. Mi disciplinske postupke vodimo protiv aktivnih sudija i tužilaca. Imamo slučajeve gdje su sami davali ostavke i to je razlog zašto nema razrješenja kao sankcije".

Na kritike o nedovoljnom broju predmeta organiziranog kriminala i korupcije ili određenim predmetima koji se rade, Lagumdžija je kazao:

"Prihvatam konstataciju da se mnogo toga radi po inicijativi naših međunarodnih partnera, i ja bih volio da to bude naša pamet. Oni nam pomažu u materijalnom smislu. U tužilaštvima oni finansiraju deset istražitelja koji rade na finansijskim istragama", kazao je Lagumdžija. 

Kada je riječ o podacima iz Sky aplikacije predsjednik VSTV-a je istakao kako će Sud o tim dokazima odlučiti u svakom pojedinačnom slučaju.

"Sud će dati finalnu ocjenu. U preliminarnim fazama imamo primjere da sudovi prihvataju te dokaze", dodaje. 

Govoreći o dva slučaja stradanja mladića Dženana Memića i Davida Dragičevića Lagumdžija je prvo kazao "ubistva", a onda se ispravio ne želeći davati kvalifikaciju. 

"Ja imam svoje viđenje šta ne valja u procesno-krivičnom postupku. Odgovorno tvrdim da je problem u olako potvrđenoj optužnici. Loša optužnica koja bude potvrđena i bude ishodovana oslobađajućim presudama je loša poruka. Treba raditi dosta toga na potvrđivanju optužnica. Pozivao sam i policijske i tužilačke organe da završe istrage i da donesu odluke u ova dva predmeta", kazao je. 

Lagumdžija je kazao da je stav glavnih tužilaca sa kojima je nedavno održan sastanak da policijske agencije ne iniciraju krivične postupke, a razlog tome vide jer politika postavlja šefove policijskih agencija. 

Na pitanje delegata Safeta Softića da li VSTV ima ikakav stav oko izdvojenog mišljenja i slučaja sudije Branka Perića predsjednik VSTV-a nije mogao direktno odgovoriti. 

"Još uvijek nije podignuta disciplinska tužba. Iz medija sam čuo da je neko podnio krivičnu prijavu. Ja imam svoj stav ali zbog buduće uloge ne mogu ga iznijeti jer se radi o živom predmetu", kazao je Lagumdžija. 

nap.ba

drugi upravo čitaju