Galić: Tužilaštvo BiH nije aktivno u predmetima neizvršenja odluka Ustavnog suda BiH, Buk Bijela je još uvijek otvoren predmet

(Patria) – Predsjednica Ustavnog suda BiH Valerija Galić kazala je da zbog nedostatka jednog sudije ne funkcioniše Veliko vijeće te da se predmeti rješavaju na plenarnim sjednicama koje se zakazuju svaki drugi mjesec.

"Veći broj apelacija moramo rješavati na Plenarnim sjednica. Godišnje primamo 4.500 predmeta. Najveći broj je iz te apelacijske nadležnosti", kazala je Galić za Face TV.

Dodala je da je brine nepoštivanje i neizvršavanje odluka Ustavnog suda BiH jer se time postavlja pitanje principa vladavine prava.

"Postavlja se pitanje političke odgovornosti određenih subjekata koji treba da poštuje odluke". 

Govoreći o državnoj imovini Galić je istakla da je BiH sukcesor imovine koja je pripala BiH i koja je bila državna imovina Republike BiH.

"Po kontinuitetu po Ustavu imovina pripada BiH. Donošenjem zakona na državnoj razini bi se trebali utvrditi principi I kriteriji za raspodjelu državne imovine, na koji način će se raspodijeliti između entiteta, kantona I Brčko distrikta. Za vrijeme visokog predstavnika Ešdauna i Švarc Šilinga donesen je Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom. Ono što se zaboravlja je da je PS 2007. godine prihvatila taj zakon o zabrani raspolaganja državne imovine. I sad se u Rs uopšte ne spominje da je taj zakon prihvaćen u PS BiH. Zakon je utvrdio obim te imovine, šta se smatra tom imovinom i utvrdila je da se do donošenja posebnog zakona ili nekog akta od strane države, da je ta imovina pod zabranom raspolaganja", kazala je Galić. 

Galić je istakla da je Ustavni sud BiH ukidao i rješenja redovnih sudova koji su knjižili državnu imovinu ili isknjižavali.

"Tumačenje redovnih sudova je da Zakon o stvarnim pravima FBiH po principu lex posterior (zakon koji je donesen poslije Zakona o zabrani raspolaganja imovinom) je značajniji od ovog raniejg. Mi smo ukidali ta rješenja I utvrđivali povredu imovine države. Neki redovni sudovi su prekidali postupke gdje je bilo knjiženje, preknjižavanje imovine na lokalni nivo vlasti", kazala je.

Ona je istakla da Ustavni sud BiH prati sprovođenje svojih odluka, ali nema mehanizam da naloži da se odluka mora ispoštovati.

"Kada Ustavni sud utvrdi da se odluka treba izvršiti u nekom roku, mi pratimo da li je u tom roku izvršeno, jedino što može uraditi je da podnesemo rješenje o neizvršenju i dostavljamo ga nadležnom tužiteljstvu i tužiteljstvo dalje treba poduzeti radnje. Tužilaštvo bi trebalo biti malo aktivnije kada je riječ o neizvršenju odluka, do sada nisu pokazali neku veliku aktivnost", kaže predsjednica Ustavnog suda BiH. 

Kada je riječ o predmetu izgradnje hidroelektrana na rijeci Drini koja je državna imovina, Galić je potvrdila da je taj predmet još uvijek otvoren pred Ustavnim sudom. 

"Mi smo se bavili tim pitanjem, taj predmet je još otvoren pred Ustavnim sudom, to je pitanje koncesije za Buk Bijelu. Ustavni sud je utvrdio da postoji spor Rs-a i BiH, ali to je pitanje Komisije za koncesije. Ali i tu ima problema, vodio se spor pred sudom vezano za članove komisije. Mi smo dostavili rješenje o neizvršenju djelimične odluke Ustavnog suda. Postoji spor i taj spor treba da riješi Komisija za koncesije. Dostavili smo to rješenje Tužilaštvu BiH. Prema Zakonu o koncesijama to pitanje treba da riješi Komisija. To pitanje može doći pred nas ako Komisija ipak riješi, pa onda neka strana ne bude zadovoljna i podnese apelaciju", zaključila je Galić.  

nap.ba

drugi upravo čitaju