FUP o dojavama bombi u javnim objektima: Uključeni Interpol i Europol

(Patria) – Uzimajući u obzir novonastale okolnosti o većem broju dojava o postavljenim eksplozivnim napravama u javnim objektima, kao i sve veću i očekivanu zainteresiranost medija za navedenu problematiku Federalna uprava policije se odlučila dati jedinstveno saopštenje:

"U prethodnom periodu putem sistema za elektronsku razmjenu pošte (e-mail) veći broj javnih institucija zaprimio je poruke prijetećeg sadržaja koje su sadržavale i dojavu o postavljenim eksplozivnima napravama. Policijske agencije su u svim navedenim slučajevima pravovremeno preduzele sve mjere i radnje kako bi se otklonile sumnje i spriječilo nastupanje mogućih posljedica. Aktivnostima policijskih agencija je ustanovljeno da se u svim pojedinačnim slučjavima radilo o lažnim dojavama, koje su za cilj imale uznemirenje građana i javnosti.

Nadležne policijske agencije, uz nadzor tužilaštva, preduzimaju sve neophodne aktivnosti na dokumentovanju izvršenih krivičnih djela, identifikaciji i pronalasku počinilaca koji su uputili lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Prema prikupljenim podacima, lica koja su upućivala lažne dojave su za registraciju e-mail računa koristila web domene koje su u vlasništvu inostranih kompanija, te se u tom pogledu za otkrivanje počinilaca koriste kapaciteti međunarodnih policijskih organa Interpola i Europola.

Sagledavajući okolnosti da navedene protivpravne aktivnosti čije su mete institucije i javni objekti u Bosni i Hercegovini ne predstavljaju izolovan slučaj i da na isti način dolazi do ugrožavanja rada državnih institucija u susjednim zemljama. Zbog navedenog, dio angažmana Federalne uprave policije se odnosi i na provovremenu razmjenu podataka sa regionalnim policijskim agencijama, od kojih se očekuje postizanje zajedničkog rezultata.

Federalna uprava policije želi da pozove sve građane da potvrde svoje povjerenje u rad istražnih organa i da će policijske agencije preduzeti sve neophodne mjere da zaštite sigurnost građana.

nap.ba

drugi upravo čitaju