EBRD promovira projekte modernizacije Sarajeva

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i donatori – Evropska unija, Investicioni okvir za zapadni Balkan, Austrija, Japan, Centralnoevropska inicijativa i Italija, od 2018. godine podržavaju niz projekata u Kantonu Sarajevo koji imaju za cilj poboljšanje stanja životne sredine, kvaliteta zraka i generalno kvaliteta života građana.

Radi predstavljanja projekata, od kojih je većina u fazi implementacije, EBRD je objavio novi promotivni video, koji se može pogledati na zvaničnom YouTube kanalu EBRD-a https://youtu.be/nSdwBZQwKwQ

“Mnogi od ovih projekata započeti su 2018. godine kada se Sarajevo pridružilo EBRD-ovom programu Zeleni gradovi, koji podržava gradove u identifikaciji i planiranju prioritetnih projekata koji mogu doprineti da oni postanu zeleniji i održiviji. EBRD također obezbjeđuje finansiranje za takve investicije, često sufinansirane bespovratnim sredstvima Evropske unije (EU) i drugih donatora.

Zagađenje zraka u Sarajevu identifikovano je kao jedan od glavnih problema u studiji provedenoj u okviru programa Zeleni gradovi. S ciljem smanjenja gužve u saobraćaju i zagađenja zraka, grad ulaže napore da podstakne stanovnike da koriste javni prijevoz umjesto privatnih automobila. Namjera je da se to postigne ulaganjem u transportnu mrežu, što će usluge javnog gradskog prevoza učiniti bržim i efikasnijim, te samim tim privlačnijim za korištenje. Do kraja 2022. godine u grad će stići 35 novih trolejbusa, finansiranih iz kredita EBRD-a i Evropske investicione banke (EIB).  Ovi novi trolejbusi sa nultom emisijom štetnih gasova također mogu raditi na baterije, što omogućava vožnju i na dijelovima rute izvan postojeće nadzemne mreže.

Radovi su u toku i na unapređenju i proširenju tramvajske mreže. Nove tramvajske šine omogućit će uvođenje bržih i modernijih tramvaja, a pritom će povezati neke nove dijelove grada, u kojima tramvajska usluga ranije nije postojala.

Radovi na poboljšanju energetske efikasnosti na Studentskom domu Nedžarići se privode kraju. Adaptacija podrazumijeva zamjenu starih i ugradnju 380 novih energetski efikasnih prozora, postavljanje termoizolacije na spoljnim zidovima i zamjenu rasvjete novim efikasnim sijalicama. Ovo će pomoći da se smanji energija potrebna za grijanje zgrade, koja će pritom postati udobnija za boravak studenata.

Studentski blok je jedna od 40 zgrada u gradu koje će biti renovirane u okviru ovog projekta, finansiranog sa osam miliona eura kredita EBRD-a i dva miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije (EU). Investicije će obuhvatiti 29 škola i pratećih objekata, šest obdaništa, tri studentska bloka i dvije ambulante. Ušteda energije se procjenjuje na oko 13,7 gigavatsati, što rezultira smanjenjem CO2 jednakim uklanjanju oko 1000 automobila sa ulice.

Još jedan projekat koji će doprinijeti kvalitetnijem i racinonalnijoj potrošnji resursa je ulaganje u vodovodnu infrastrukturu. Kredit EBRD-a u iznosu od 25 miliona eura i bespovratna sredstva od EU od četiri miliona eura (opredijeljena putem Investicionog okvira za zapadni Balkan) omogućili su gradu da modernizuje svoju vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu. Ovo će pomoći u smanjenju gubitka vode u mreži i osigurati efikasnije i pouzdanije usluge vodovoda i kanalizacije u Kantonu Sarajevo“, saopćeno je iz EBRD-a..

 

Objava EBRD promovira projekte modernizacije Sarajeva pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

drugi upravo čitaju