DANAS SE OBILJEŽAVA SVJETSKI DAN SVJESNOSTI O AUTIZMU: SISTEM IH IZOLIRA, A NEOPHODAN IM JE BORAVAK MEĐU VRŠNJACIMA

DANAS SE OBILJEŽAVA SVJETSKI DAN SVJESNOSTI O AUTIZMU: SISTEM IH IZOLIRA, A NEOPHODAN IM JE BORAVAK MEĐU VRŠNJACIMA

danas se obilježava svjetski dan svjesnosti o autizmu: sistem ih izolira, a neophodan im je boravak među vršnjacima

Znak svjesnosti autizma – puzzle označavaju želju za povezivanje djelića i konačnim shvatanjem autizma. Puštanjem plavih balona u zrak se želi istaknuti nedovoljna informisanost javnosti o ovom poremećaju koji je sve prisutniji u našem društvu.

Poremećaji iz autističnog spektra su složeni biološki poremećaji mozga karakterizirani atipičnim razvojem socijalizacije (nezainteresovanosti ili slabije zanimanje za igru i druženje s drugima), komunikacije (izostanak govora ili zaostajanje u govoru, doslovno shvaćanje, drugačije razumijevanje) te mogućnosti imaginacije (suženi interesi, neobične aktivnosti i ponašanja, ponavljajuće i stereotipne radnje) te senzorne integracije.

Simptomi autističnog spektra poremećaja javljaju se prije treće godine i često su praćeni abnormalnostima kognitivnog funkcioniranja, učenja, pažnje i senzornog procesiranja.

Znaci koje treba prepoznati kod djeteta, a koji mogu upućivati o mogućnosti razvoja autizma su izostanak smijanja i pokazivanja znaka radosti do šetog mjeseca ili kasnije; imitiranja zvukova, osmijeha i drugih izraza lica do devetog mjeseca; gugutanja i pokušaja da se verbalno izrazi do 12. mjeseca ili kasnije, imitiranja gestikulacije kao što su pokazivanje, posezanje ili mahanje do 12. mjeseca ili kasnije, izostanak funkcionalnog govora u prve dvije godine života.

ASD  može biti povezan s intelektualnim teškoćama, teškoćama u motoričkoj koordinaciji i pažnji  te fizičkim zdravstvenim problemima, kao što su spavanje i gastrointestinalni poremećaji. Uzrok ili kombinacija uzroka autizma, dakle, nisu u potpunosti poznati. Postoji sve više dokaza da je autizam genetičko stanje te da vjerovatno uključuje nekoliko različitih gena. Danas se zna da su genetski faktori prisutni u 7-8% slučajeva autizma.

Poremećaj iz autističnog spektra je pervazivan. Ovo znači da utiče na osobu u školi, kod kuće, u igri, zabavi i relaksaciji, na sportskom terenu, unutar porodice i zajednice i pri zadovoljavanju vlastitih specijalnih interesa.

danas se obilježava svjetski dan svjesnosti o autizmu: sistem ih izolira, a neophodan im je boravak među vršnjacima
DANAS SE OBILJEŽAVA SVJETSKI DAN SVJESNOSTI O AUTIZMU: SISTEM IH IZOLIRA, A NEOPHODAN IM JE BORAVAK MEĐU VRŠNJACIMA

Prema epidemiološkim istraživanjima na 10.000 živorođene djece rađa se od 3,3 do 16,0 djece sa autizmom. Ali ove stope mogu se povećati na raspon koji se procjenjuje između 30 i 63 na 10 000 kada su uključeni svi oblici poremećaja iz autističnog spektra.

Autizam se češće javlja kod dječaka, tako da je odnos muškog i ženskog spola 4,3:1. Intervencije su svi oni tretmani, nastavne procedure i terapije koje se primjenjuju sa svrhom unapređenja adaptivnog poželjnog ponašanja i smanjivanje nepoželjnih ponašanja. Neke od metoda koje se koriste u tretmanu poremećaja iz spektra autizma su Analiza primjenjenog ponašanja (ABA), Komunikacija putem razmjene slika (PECS), Tretman i edukacija djece sa autizmom i srodnim poremećajima komunikacije (Teacch), Učenje putem igre (Floortime), Senzorna integracija (SI).

Za osobe iz spectra autizma se često kaže kako su u svom svijetu. Oni žive u istom svijetu kao i svi drugi, samo ga doživljavaju na drugačiji način. Ukoliko ih društvo ne prihvaća, nije čudno što su izolirani. Pristupa li im se na adekvatan način, moguće je ući u njihov svijet. Nepravedno ih se smatra agresivnima, a nisu ništa agresivniji od prosječnih ljudi.

Dio osoba s ovim poremećajem ima mentalnih poteškoća, no među autistima su i osobe s izrazito visokim intelektualnim sposobnostima, koji zadivljuju svojim znanjem.

Sistem ih najčešće izolira, onemogućujući im druženje s vršnjacima ograničavanjem njihova boravka u redovnim vrtićkim ili školskim programima. Međutim, djeci s autizmom je upravo boravak među vršnjacima nužan kako bi naučila socijalne vještine i kako bi se prilagodila društvu, navodi Dom zdravlja Zenica.

Pogledajte snimak OVDJE.

hayat.ba

drugi upravo čitaju