DANAS KONAČNA PRESUDA ZA OPTUŽENE DA SU PRIKRIVALI DOKAZE U SLUČAJU ‘DŽENAN MEMIĆ’

danas konačna presuda za optužene da su prikrivali dokaze u slučaju ‘dženan memić’

U ovom predmetu optuženi su Zijad Mutap, Alisa Ramić, ranije Mutap, Hasan Dupovac, Josip Barić i Muamer Ožegović.

Njih optužnica Tužilaštva Bosne i Hercegovine tereti za organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelima protivzakonito posredovanje, pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela, sprečavanje dokazivanja i davanje lažnog iskaza.

Između ostalog, terete se da su pristupili grupi za organizirani kriminal, koju je, prema optužnici, formirao Zijad Mutap radi prikrivanja dokaza o načinu na koji je Dženan Memić zadobio teške tjelesne povrede opasne po život 8. februara 2016. godine, uslijed kojih povreda je preminuo.

– Prikrivanjem dokaza i počinitelja, fingiranjem dokaza, prikrivanjem činjenica koje su im poznate, poduzimali su radnje s ciljem prikrivanja stvarnog načina na koji je Dženan Memić zadobio teške tjelesne povrede opasne po život, a sve u namjeri da prikriju stvarne počinitelje i stvarni način na koji je Dženan Memić povrijeđen – navodi se u optužnici.

Na zahtjev Tužilaštva Bosne i Hercegovine u martu ove godine Apelaciono vijeće Suda BiH ukinulo je prvostepenu presudu iz novembra prošle godine kojom su optuženi u ovom predmetu bili oslobođeni krivnje.

Tada je Sudsko vijeće, kojim je predsjedavao sudija Branko Perić, a činili su ga još i sudije Izo Tankić i Nenad Šeleda, jednoglasno donijelo oslobađajuću presudu.

Sudija Perić je tada tokom obrazloženja presude kazao je da je to Vijeće pred sobom imalo optužnicu koja je nastala kao rezultat “istrage o istrazi”, što nije dosad bilo zabilježeno u sudskoj praksi. To, kako je naveo, objašnjava sve teškoće sa kojima su se suočili i Tužilaštvo i Sud.

Na tu presudu tužioci Dubravko Čampara i Ćazim Hasanspahić žalili su se zbog, kako su naveli u žalbi, bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Oni su, između ostalog, u žalbi naveli da prvostepena presuda nije dovoljno obrazložena. Kao primjer su naveli da se u presudi navodi da se 29 dokaza smatra nerelevantnim, ali da ne znaju o kojim dokazima se radi niti se navodi kako je sud došao do tog zaključka.

Žalbeno vijeće je ove prigovore tužilaca ocijenilo kao osnovane.

Naloženo je ponovno suđenje pred Apelacionim vijećem, na kojem su u većem dijelu preuzeti dokazi iz prvostepenog postupka, bez ponovnog izvođenja, dok su u sudnici reproducirani iskazi IT vještaka Irhada Kosa, te doktora Abdulaha Kučukalića i Hamze Žuje, vještaka neuropsihijatrije i sudske medicine, koji su potom i saslušani u sudnici.

Također, kao novi dokaz Tužilaštva saslušan je i neurohirurg dr. Kemal Dizdarević, čije svjedočenje je Prvostepeno vijeće odbilo, smatravši ga suvišnim jer su na iste okolnosti ranije svjedočili dr. Sandra vegar Zubović i dr. Kučukalić.

Apelaciono vijeće je odbilo prijedloge dokaza koje su iznijeli advokati optuženih Zijada Mutapa i Alise Ramić, te su prije dvije sedmice iznesene završne riječi optužbe i odbrane u ovom predmetu.

Tužioci su kazali kako smatraju da su dokazali krivnju optuženih, te zatražili osuđujuću presudu, dok su odbrane optuženih navele da njihova krivnja nije dokazana “ni na nivou indicije”, te da od Apelacionog vijeća očekuju potvrdu oslobađajuće presude.

Ukoliko bi Apelaciono vijeće potvrdilo oslobađajuću presudu, ona bi time postala i pravosnažna, bez prava žalbe strana u postupku. Ukoliko bi pak Apelaciono vijeće preinačilo prvostepenu presudu i optužene proglasilo krivim, onda bi, budući da se radi o dvije različite presude, konačnu odluku donijelo Trećestepeno vijeće Suda Bosne i Hercegovine.

Apelaciono vijeće koje će danas izreći presudu čine sudije Staniša Gluhajić, kao predsjedavajući Vijeća, te sutkinje Azra Miletić i Amela Huskić, kao članice Sudskog vijeća.

Izricanje presude zakazano je u 11 sati.

hayat.ba

drugi upravo čitaju