CIK PRIMORAN PODSJEĆATI MINISTARSTVO FINANSIJA O POTREBNIM SREDSTVIMA ZA IZBORE

Centralna izborna komisija BiH je u osnovnom budžetskom zahtjevu za 2022. godinu iskazala potrebu za Centralnu izbornu komisiju BiH u iznosu od 12.858.000 KM od čega 9.768.000 KM za Program posebnih namjena – provedba Općih uzbora 2022. godine. Centralna izborna komisija BiH je dostavila i Aneks budžetskog zahtjeva za uvećanje sredstava za provedbu Općih izbora 2022. godine za 2.000.000 KM zbog planiranog uvećanja naknada za članove biračkih odbora.

Obzirom da su osnovni budžetski zahtjev i Aneks budžetskog zahtjeva dostavljeni u 2021. godini, zbog inflacije i povećanja cijena roba i usluga, Centralna izborna komisija BiH je dostavila i zahtjev za dodatnih 800.000 KM za provedbu Općih izbora 2022. godine.

CIK PRIMORAN PODSJEĆATI MINISTARSTVO FINANSIJA O POTREBNIM SREDSTVIMA ZA IZBORE
  • Naglašavamo, zahtjev Centralne izborne komisije BiH za 2022. godinu iznosi 15.658.000 (nije uključeno eventualno povećanje plaća državnih službenika) od čega 12.568.000 KM za provedbu Općih izbora 2022. godine.

Pozivamo Vijeće ministara BiH da prilikom razmatranja i usvajanja Nacrta Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu uvaži naprijed navedene činjenice, odnosno pozivamo nadležne da predloženi Nacrt usklade sa budžetskim zahtjevom Centralne izborne komisije BiH i da ga usklađenog dostave u daljnju proceduru.

Posebno ističemo da sredstva za provedbu Općih izbora 2022. godine trebaju biti operativna u naredna dva dana tj. do 02.06.2022. godine i da je u vezi s tim neophodno da Vijeće ministara BiH donese posebnu odluku o finansiranju Općih izbora 2022. godine, jer u suprotnom će njihovo održavanje 02.10.2022. godine biti najozbiljnije ugroženo”, navodi se u saopćenju.

hayat.ba

drugi upravo čitaju