BUDŽET ZA 2023 Osnovica za obračun plaće je svima ista, odricanje od povećanja je 'šuplja priča'

(Patria) – Vijeće ministara BiH danas je usvojilo Nacrt Budžeta institucija BiH sa osnovicom od 600 KM. U praksi to znači da će doći do novog povećanja plaća i izabranim i imenovanim funkcionerima, iako je cilj bio povećati plaće vojnika, policajaca, uposlenika sa nižim primanjima.

Iz tri političke stranke NIP, Naša stranka i Narod i pravda danas su saopćili kako se ministri i zamjenici ministara u Vijeću ministara BiH odriču tog povećanja.

“Odlučili smo se da idemo u zakonsko razdvajanje plata izabranih i imenovanih od zaposlenih na državnom nivou, a dotad da se odreknemo uvećanja. To smo i usvojili na Vijeću ministara. Na odricanje ćemo pozvati i naše zastupnike u Zastupničkom i u Domu naroda. Naravno, u parlamentarnoj proceduri još uvijek se može postići da se smanje plate ministara i zastupnika“, naveli su iz Trojke.

No, s druge strane ministar finansija i trezora BiH Zoran Tegeltija naveo je da će se tek raspravljati o rasponu najniže i najviše plaće ali nije precizirao kada će se to dogoditi i od kada će se primjenjivati.

Tegeltija je napomenuo da je važno pitanje kada će biti usvojen budžet, te dodao da će izdvajanja sa jedinstvenog računa, plate i lična primanja zaposlenih na nivou BiH ostati na sadašnjem nivou dok budžet ne bude usvojen. Mišljenja je da do kraja marta može biti usvojen budžet. 

Odricanje od dijela plaće sa trenutnim zakonskim rješenjem nije moguće jer obračun i isplatu plaća za institucije BiH vrši Ministarstvo finansija i trezora BiH korištenjem sistema centralizirane isplate plaća. Sve je ovo već ispričano i prilikom usvajanja prošlog budžeta kada je također došlo do povećanja plaća funkcionera. Tada su iz trojke ideje o odricanju od povećanja plaća ili uplate u humanitarne svrhe nazivali populizmom, a sada rade identičnu stvar. 

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je krajem februara podržao principe Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Šerif Špago (SDA) a kojim je predviđen različit obračun osnovne plaće nakon povećanja osnovice.

– Predložili smo da se osnovna plaća utvrđuje na tri načina. Za radna mjesta za koja su propisani koeficijenti od 1,20 do 3,99 osnovna plata utvrđuje se množenjem osnovice i pripadajućeg koeficijenta; za radna mjesta za koja su propisani koeficijenti od 4,00 do 5,55 osnovna plata utvrđuje množenjem 0,9 (devet desetina) osnovice i pripadajućeg koeficijenta, te za radna mjesta za koja su propisani koeficijenti od 5,56 do 10,00 osnovna plata utvrđuje množenjem 0,85 (osamdeset pet stotih dijelova) osnovice i pripadajućeg koeficijenta. Time bi, ovim trećim obračunom plaće, anulirali povećanje plaća, a u ovom rasponu su uglavnom funkcioneri  – pojasnio je Špago.

Međutim, ovaj zakon usvojen je tek u prvom čitanju, i još je daleko od Doma naroda što znači da od njegove primjene još uvijek nema ništa, a vjerovatno će budžet prije biti usvojen. Po Ustavu BiH primanja zvaničnika ne mogu se umanjiti za vrijeme trajanja mandata pa će vjerovatno i to biti problem, te će se nastaviti uvećane isplate. 

Na sjednici Doma naroda PS BiH 28. marta naći će se dva prijedloga izmjena i dopuna Zakonu o plaćama i naknadama u institucrjama Bosne i Hercegovine iz Predstavničkog doma PS BiH. Jedan se odnosi na utvrđivanje platnih razreda i koeficijente za isplate plaća po tim razredima, a drugi na minimalni i maksimalni iznos opremnina. 

No, vremena je još vrlo malo da bi se spriječio novi atak na državni budžet, a dobro plaćeni funkcioneri i zvaničnici očito će postati još bolje plaćeni. 

nap.ba

drugi upravo čitaju