Blekić i ostali: NLB nije išao u prinudnu naplatu, zemljište na Marijin Dvoru bilo pod hipotekom

(Patria) – Na suđenju za nezakonito sticanje oko 30 miliona konvertibilnih maraka u predmetu “Profit“, svjedoci Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu govorili su o namjeri izgradnje poslovnog objekta “Marindvor“.

Metka Krek je, svjedočeći putem videolinka iz Slovenije, ispričala da je bila direktorica Centra za kreditiranje i otkup potraživanja NLB banke Ljubljana, koja je krajem 2008. godine preuzela kredit koji je odobrio NLB Leasing Sarajevo, a čija namjera je bila izgradnja poslovnog centra “Marindvor“. Rekla je da je partner iz Bosne i Hercegovine bila kompanija “Profin-invest“, navodeći imena Armina Mulahusića i Davera Halilbegovića, kao i Amelu Kalisi iz NLB Leasing Sarajevo.

“U prvoj fazi smo preuzeli kredit sa istim uslovima odobrenim u NLB Leasing Sarajevo. Stvari su se nakon toga promijenile. U početku je bilo finansiranje objekata P1 i P2, a 2009. godine donesena je odluka da se finansira izgradnja objekta P2 sa NLB bankom“, rekla je Krek.

U prinudnu naplatu, kako je rekla, nije se išlo zbog odluke Uprave jer je bila ekonomska kriza. Na zemljištu koje je kupljeno za potrebe izgradnje objekta bila je hipoteka, te je bio osiguran novac za dobijanje građevinske dozvole.

Na pitanje tužiteljice Lejle Kurtanović u vezi s vraćanjem zajma za kupovinu zemljišta, Krek je odgovorila da “nije bilo dospjelosti i plana otplate zajma“ što nije bio običaj. Prema njenim riječima, bonitet pravnog lica “Profin-invest“ u momentu kada je odobren projekat “nije bio ni najbolji, ni najlošiji“, te je kompanija “Vranica“ imala ulogu dužbenika.

Kadrija Kolić, branilac prvooptuženog Zijada Blekića, pitao je Krek da li je ona stupila na funkciju nakon što je zaključen ugovor o kupovini zemljišta između NLB banke i “Profin-investa“, na šta je svjedokinja potvrdno odgovorila. Rekla je i da se radilo o kompleksnom projektu, te da se u tom periodu Uprava Banke tri puta mijenjala.

Braniteljici Senki Nožica, koja zastupa optuženog Armina Mulahusića, rekla je da nije postojao rok za otplatu kredita, što je kasnije uvođenjem aneksa promijenjeno, te da je plaćanje bilo vezano za prodaju izgrađenih objekata. Nožica je pitala Krek da li joj je prezentirana pravosnažna građevinska dozvola “Profin-investa“, priloživši e-mailove koji su joj dostavljeni s tim obavještenjem, na šta je svjedokinja odgovorila da se toga sjeća.

Sanin Pešto, branilac Davera Halilbegovića, upitao je Krek da li su zadržali iste uslove kreditiranja, a projekat smanjili, što je Krek potvrdila.

Za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja, pranje novca, prevaru u privrednom poslovanju i druga djela optuženi su Zijad Blekić, Edin Dizdar, Ramiz Bibić, Muharem Bajrić, Armin i Elma Mulahusić, Daver Halilbegović, Hasan Ćelam, Naser Daca, Jasmin i Smiljka Jusufranić, Mirsad Imamović, Edin Muftić, Edina Halilbegović i Azra Blekić-Aydogan.

Ervin Fajfer je ispričao da je 2007. i 2008. godine bio zaposlen u NLB banci kao direktor Upravljačkog centra, kada im je od banke prezentiran projkat “Marindvor“. On je rekao da su im tada došli predstavnici preduzeća da prezentiraju lokacije, među kojima su bili Mulahusić i Halilbegović. Posao njegovog Centra je bio da odaberu adekvatnu lokaciju, te izračunaju troškove kupovine zemljišta i vrijednost metra kvadratnog nakon izgradnje objekta.

Fajfer je potvrdio, nakon prezentiranih dokaza, da je bio član Nadzornog odbora “Profin-investa“, objasnivši da je tu imenovan ispred NLB banke, što je bila praksa u ovim poslovima. Kompanija “Vranica“ je, dodao je, trebala učestvovati u izgradnji objekta, piše Detektor. 

Na pitanje optuženog Armina Mulahusića u vezi s gradnjom objekta, Fajfer je potvrdio da je mislio da je projekat izvodiv, ali je Uprava banke donijela odluku o smanjenju objekta samo za potrebe banke, koji se trebao graditi. Fajfer je rekao da mu je informacija o pribavljenoj građevinskoj dozvoli prezentirana na jednom sastanku Uprave, kada je rečeno da se nalazi u kupoprodajnom ugovoru.

Suđenje se nastavlja 19. aprila.

nap.ba

drugi upravo čitaju