4. OKTOBRA Skupština KS pred istek roka usvaja zakon koji je Ustavni sud FBiH proglasio neustavnim

(Patria) – Na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo, koju je vodio predsjedavajući SKS Elvedin Okerić, utvrđeno je da se u utorak, 04. oktobra 2022. godine, sa početkom u 09:00 sati održi 55. radna sjednice ovog kantonalnog zakonodavnog tijela. Dogovoreno je dnevni red ove sjednice ima samo pet tački.

Jednoglasno su članovi Kolegija podržali da se na ovoj sjednici razmatraju sljedeće tačke dnevnog reda: Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori, Prijedlog zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom-skraćeni postupak, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo po skraćenom postupku, te Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju Ugovora o udruživanju sredstava za kupovinu stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih populacija koji će biti zaključen pred Kemalom Karićem, notarom iz Sarajeva, sa Fondom Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe, kao prodavcem, odnosno investitorom, za kupovinu 103 stana u stambeno-poslovnim objektima „A1-B“ i „A1-A“ u Vogošći, naselje Rosulje, za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračke populacije, ukupne vrijednosti od 11.591.563 KM, sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo od 10.221.354,42 KM, te obavezom krajnjih korisnika od 1.370.208,58 KM.

Ono što je interesatno je da Skupština KS ima obavezu postupiti po presudi Ustavnog suda FBiH koji je 18.03.2022. godine prema kojoj Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, jer postupak njegovog donošenja nije proveden u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo. Skupštini KS je ostavljen rok od šest mjeseci da otkloni razloge neustavnosti Zakona, do kada se isti može primjenjivati.

Skupština Kantona Sarajevo je na 54. Radnoj sjednici održanoj dana 27.07.2022. godine donijela zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo, te se isti upućuje u javnu raspravu u roku od 30 dana. Nakon provedene javne rasprave prijedlog zakona upućen je u dalju proceduru.

Riječ je o zakonu kojim osnivaju organi uprave i upravne organizacije Kantona Sarajevo, utvrđuje njihov djelokrug i uređuju druga pitanja od značaja za njihovo organizovanje i funkcionisanje.

Usvajanjem oborenog zakona u septembru 2021. godine i njegovim stupanjem na snagu prestao je važiti Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo koji je Ustavni sud FBiH također proglasio neustavnim. Skupština KS ponovila je proceduru donošenja zakona, ali je ponovo upućen zahtjev za ocjenu ustavnosti. U međuvremenu je došlo do usvajanja Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave KS, ali je i na taj zakon upućena ocjena ustavnosti.

Vlada KS je dovela Skupštinu KS pred sami kraj isteka roka od šest mjeseci koliko je Ustavni sud FBiH ostavio za usvajanje novog zakona odnosno da se on usvoji prema odredbama Poslovnika Skupštine KS. Rijetko se znalo desiti da parlamenti zasjedaju neposredno nakon provedenih izbora kao što će to biti slučaj sa Skupštinom KS kako bi postupili po presudi Ustavnog suda FBiH. 

nap.ba

drugi upravo čitaju